Niklas Wykman Moderaterna

28 april, 2022

Riksdagen röstade ja till Moderaternas förslag om folkräkning

I går röstade riksdagen igenom Moderaternas förslag om en nationell folkräkning. Närmare 200 000 personer är skrivna på fel adresser i Sverige – det underblåser både organiserad brottslighet och bidragsfusk. Därför är en nationell folkräkning en viktig reform för att bekämpa kriminalitet och utanförskap.

Skatteverket bedömer att närmare 200 000 personer är folkbokförda på fel adress i Sverige. Många av dessa personer är skrivna på fel adress på grund av okunskap och slarv. Men det finns också människor som skriver sig på fel adress för att få tillgång till olika bidrag – som de egentligen inte har rätt till. Grovt kriminella skriver sig också på fel adress för att undvika polisen och Kronofogden.

I går röstade riksdagen igenom Moderaternas förslag till folkräkning. Socialdemokraterna har konsekvent sagt nej till förslaget – men tack vare att en socialdemokratisk riksdagsledamot röstade ja till förslaget – så blir det nu verklighet. Regeringen är nu skyldig att sätta igång arbetet med att genomföra reformen.

Vad är en folkräkning?

En folkräkning innebär att myndigheterna kontrollerar hur många som bor i Sverige och om de är folkbokförda på rätt adress. Det är en skyldighet att vara folkbokförd på den adress man oftast vistas på.  

Moderaterna har sedan länge föreslagit att Sverige ska genomföra en nationell folkräkning. Det innebär att var och en ska behöva bekräfta sin folkbokföringsadress.  Det kan för de allra flesta ske genom mobilt BankID eller brev. Men Skatteverket och andra myndigheter bör också få möjlighet att göra hembesök vid misstanke om felaktig folkbokföring.

Vanligt ställda frågor

När var senaste folkräkningen?

Den senaste folkräkningen skedde år 1990.

Hur genomförs en folkräkning?

En folkräkning kan genomföras genom att medborgare digitalt eller via brev får verifiera att de bor på den adress de är skrivna på. Om myndigheterna misstänker felaktig folkbokföring så kan hembesök ske för att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga