Parisa Liljestrand Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

27 januari, 2023

Ett samlat grepp för att stärka judiskt liv i Sverige

I torsdags presenterade den moderatledda regeringen en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. Det handlar främst om utbildningsinsatser, att öka tryggheten för judar i Sverige och att uppmärksamma judisk kultur.

Regeringen prioriterar arbetet mot antisemitism. Hotet kommer från fyra håll: högerextrema och nynazister, vänsterextrema, islamister och antisemitism från Mellanöstern. Kampen mot antisemitismen bygger på att den synliggörs och att dess särart och tydligt erkänns. Regeringen har också aviserat utbildningsinsatser i arbetet mot antisemitism:

  • Medlen för Forum för levande historias och Segerstedt institutets satsning med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism dubbleras 2023.
  • Göteborgs universitet ges uppdrag och finansiering att under 2023–2024 förstärka arbetet med att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism i skolmiljöer.

Ett nytt samlat kring frågor om judiskt liv i Sverige

Den nya regeringen har beslutat om ett antal åtgärder mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. Det handlar bland annat om finansiering av hågkomstresor, Sveriges museum om förintelsen och Stiftelsen judiska museet.

Regeringen kommer nu att ta ett samlat grepp kring frågor om judiskt liv i Sverige. En grupp kommer inrättas i Regeringskansliet där de högsta politiska tjänstemännen, statssekreterarna, i flera departement, tillsammans ska arbeta för att stärka judiskt liv i Sverige. Representanter från judiska organisationer och församlingar, relevanta myndigheter och organisationer kommer att bjudas in i arbetet.

Regeringen kommer att fokusera på judiska församlingars och organisationer säkerhet

Det är statens ansvar att garantera den fysiska säkerheten för den judiska minoriteten. Statssekreterargruppen kommer inledningsvis att arbeta med frågan om judiska församlingars och organisationer säkerhet. I det arbetet kommer bland annat rättsvårdande myndigheter och andra centrala myndigheter att bjudas in.

Regeringen kommer skärpa straffen för brott med antisemitiska motiv

Regeringen vill skärpa lagstiftningen mot brott med antisemitiska motiv. Hatbrott med antisemitiska motiv ska i högre grad kunna leda till utvisning.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga