Gunnar Strömmer och Johan Forssell Moderaterna

7 september, 2022

En rivstart mot gängen

En moderatledd regering kommer rivstarta arbetet mot gängkriminaliteten. Ett nytt kansli mot grov organiserad brottslighet inrättas på Justitiedepartementet och tio prioriterade lagförslag och åtgärder läggs fram under nästa år.

Antalet gängrelaterade dödsskjutningar har slagit rekord. Fortsätter dödsskjutningarna i samma nivå når vi cirka 70 döda i år. Det är långt över förra årets 45 dödsskjutningar och de 47 dödsskjutningar från rekordåret 2020.

Mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa kriminaliteten och 52 reformer för att förebygga kriminalitet

Moderaterna kommer genomföra mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa kriminaliteten. Det handlar om skärpta straff, fler poliser och åklagare samt bättre verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna.

Men vi kommer också genomföra 52 reformer för att förebygga kriminalitet. Det handlar om insatser som på riktigt bryter nyrekryteringen till gängen. Socialdemokraterna pratar ofta om vikten av förebyggande insatser – men beskriver aldrig vad det innebär konkret. Facit för Socialdemokraternas förebyggande arbete är att 1000 personer rekryteras in av gängen varje år.

Ett nytt kansli mot grov organiserad brottslighet

Ett nytt kansli mot grov organiserad brottslighet inrättas på Justitiedepartementet​. Kansliet ska samla samtliga berörda enheter och myndigheter i arbetet mot gängkriminaliteten och leda arbetet med att snabbutreda danska åtgärder mot den svenska gängkriminaliteten. I detta arbete kommer bland annat expertis från Danmark användas.

Tio lagförslag och åtgärder som kommer läggas fram under 2023 

  • Dubbla straff för gängkriminella. Ett lagförslag redovisas senast den 1 juni 2023. 

  • Möjlighet till visitationszoner. Ett lagförslag redovisas senast den 1 juni 2023. 

  • Ett system med anonyma vittnen. Ett lagförslag redovisas senast den 1 juni 2023. 

  • Utvisa utländska gängmedlemmar. Ett lagförslag redovisas senast den 1 november 2023. Senast samma datum ska Polisen och Migrationsverket redovisa ett uppdrag om att kartlägga utländska medborgare i gängmiljön.   

  • Straffbart att delta i ett kriminellt gäng. Ett förslag om att skärpa reglerna för osjälvständiga brottsformer ska redovisas senast den 1 november 2023. En grundlagsutredning ska redovisa förslag till inskränkningar i föreningsfriheten senast den ​29 december 2023. Senast samma datum ska även ett förslag om att kriminalisera deltagande i grov organiserad brottslighet redovisas. 

  • Långtidsövervakning av grovt kriminella. Ett lagförslag ska redovisas senast den 1 november 2023. 

  • Proaktiv avlyssning/dataavläsning av gängkriminella. Ett lagförslag ska redovisas senast den 1 juni 2023. 

  • Omvänd bevisbörda vid förverkande av gängkriminellas egendom. Ett lagförslag ska redovisas senast 1 juni 2023 

  • Fler myndigheter ska bekämpa brott. I 2023 års regleringsbrev för berörda myndigheter ska krav på att förebygga och avslöja brott samt bistå polisen införas. 

  • Lokala operativa enheter för att ta gängens pengar. Uppdragen kommer föras in i myndigheternas regleringsbrev för 2023. 

Ta ställning och dela artikeln