23 mars, 2023

Stadgegrupp inom Moderaterna vill peta kvinnoförbundet

Moderaternas stadgegrupp föreslår att Moderatkvinnorna ska strykas från valberedningar, som ombud till stämmor och från arbetsutskott på alla nivåer inom Moderaterna. Förslaget är tänkt att antas på Moderaternas partistämma hösten 2023. Moderatkvinnorna motsätter sig stadgegruppens förslag.

– I ett läge när Moderaterna tappat kvinnor som väljare i tre val i rad och andelen kvinnor i medlemskåren fortsätter minska, väljer stadgegruppen att peta kvinnoförbundet från alla nivåer i partiet. Det är tondövt, säger Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna.

Moderaterna tappade mark i valet 2022 och minskade till tredje största parti. Väljarstödet bland män låg kvar på 21 procent, medan i stort sett hela Moderaternas tapp utgörs av kvinnor: från 19 till 17 procent. Dessutom har andelen kvinnor i medlemskåren fortsatt minska flera år i rad.

– Det är ett strategiskt problem för Moderaterna att andelen kvinnor fortsätter minska. Nu borde fokus i hela partiet ligga på hur vi kan vinna förtroende för våra idéer bland både kvinnor och män – inte på internt maktspel, säger Josefin Malmqvist.

Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet har i nuvarande stadga en större representation än övriga sidoorganisationer/förbund inom Moderaterna. I förslaget till nya stadgar behåller MUF sin representation, men Moderatkvinnorna föreslås ensidigt tappa poster.

– Det ligger knappast i partiets intresse att begränsa arbetet för jämställdhet och Moderatkvinnornas inflytande i partiet, när fler kvinnor behövs som väljare, medlemmar och förtroendevalda för att Moderaterna ska vara statsbärande, säger Josefin Malmqvist.

Bakgrund

  • Förslaget på förändringar av Moderaternas stadga är just nu ute på remiss. Remisstiden löper till och med den 30 april 2023. 
  • De nya stadgarna är tänkta att antas vid Moderaternas partistämma hösten 2023. 
  • Andelen kvinnor som är medlemmar i Moderaterna (inklusive MUF):
    • År 2022: 34%
    • År 2019: 37%

Ta ställning och dela artikeln