22 juni, 2023

Ansök till Aktion MKF!

Vill du ställa dig i raden av framgångsrika kvinnor som gått Moderatkvinnornas nationella spetsutbildning Aktion MKF? Nu har du chansen att bli en del av grupp 33! 

Utbildningen vänder sig till dig som idag har ledande uppdrag för Moderaterna, exempelvis som ordförande eller vice ordförande i nämnd, kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper om det politiska arbetet och har en stark vilja att utvecklas ytterligare i det politiska hantverket.

Varje år antas cirka 20 nya deltagare från hela landet. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna inspiration, ett vidgat nätverk och kunskap att framgångsrikt leda och företräda Moderaterna.  

Kursen pågår under 2,5 år och deltagarna kommer under kursens gång drillas i allt från ledarskap och kommunikation till opinionsbildning. Kursen avslutas med en examinationsuppgift.   

Aktion MKF subventioneras till stor del av Moderatkvinnornas nationella organisation. Deltagaravgiften är 2000 kr per träff (totalt 10 000 kr) och betalas av det länsförbund du som ansöker bor i vid ansökningstillfället. Därmed krävs det att du har ditt förbunds nominering och stöd för att kunna delta i utbildningen. 

Ansökningsprocessen ser ut som följer:

1 oktober: Sista dag att ansöka om nominering från ditt länsförbund. Kontakta din länskvinnoordförande, förbundsordförande eller ombudsman i god tid innan för att veta om det är någon särskild information de vill ha av dig som kandidat. Fyll i ”Ansökningsformulär Aktion MKF” och skicka till ditt länsförbund.

1 november: Sista dag för länsförbunden att inkomma med sina nomineringar och ansökningsformulären.

1 december: Besked om antagning.

Deltagarna i Aktion MKF förbinder sig att delta under utbildningens fem tillfällen samt att fullfölja de hemuppgifter som löper mellan utbildningens tillfällen. Missar man två eller flera tillfällen av utbildningen kan det leda till att man inte får slutföra utbildningen. I den mån man på grund av sjukdom inte kan närvara, ska det meddelas innan kurstillfället.

Datum för träffarna:

Träff 1:          26-28/1 2024

Träff 2:          20-22/9 2024

Träff 3:          28-30/3 2025

Träff 4:          10-12/10 2025                   

Träff 5:          Preliminärt en måndag till tisdag i Bryssel eller helg i Stockholm i maj 2026.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Moderatkvinnornas generalsekreterare, Hanna Dalhusen: [email protected], 073-682 93 05

Ta ställning och dela artikeln