22 januari, 2024

Ansök till Moderatkvinnornas mentorskapsprogram 2024!

Mentorskap kan spela en avgörande roll för att säkra kunskap, kompetens och erfarenhet inom en organisation. Snart startar den sjätte omgången av Moderatkvinnornas mentorskapsprogram för ledande kvinnor. Mentorskapsprogrammet pågår under ett år och är en del i Moderatkvinnornas arbete med att utbilda kvinnor i att spräcka glastak.

Dags att ansöka!

Ta chansen! Detta mentorskapsprogram har mycket seriösa, erfarna och politiskt breda mentorer. En mentor kan betyda mycket som ett bollplank och en drivkraft att fortsätta utveckla sin politiska förmåga och hjälpa en att våga ta ytterligare ett steg framåt. Nominera en kvinna i ert förbund som ni tror på och vill satsa på.

Vem kan söka?
Vi söker adepter som är kvinnor och moderata företrädare i hela Sverige. Den sökande adepten är förtroendevald eller jobbar för den moderata rörelsen med internationell, nationell, regional eller kommunal politik. Hon kan vara en politikutvecklare, kommunikatör, organisatör eller något annat utmärkande. Den sökande adepten bör ha genomgått Aktion MKF tidigare och/eller bör vara en relativt erfaren moderat politiker.

Vilka är mentorerna?
Mentorerna är kvinnor med erfarenheter, kunskap och kompetenser från toppositioner i den moderata ledningen och är eller har varit förtroendevalda på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Utöver detta har vi även mentorer som är eller har varit tjänstemän/anställda i partiet.

Kostnad
Både uppstartsmötet och det avslutande mötet sker i Stockholm på en eftermiddag/kväll. Moderatkvinnorna står enbart för kostnaderna i samband med dessa två gemensamma möten.

Tidplan och ansökan
Ansökan eller nominering ska innehålla en motivering till Moderatkvinnorna om varför just du valt att ansöka alternativt varför ni valt att föreslå just denna kvinna, vilka typer av uppdrag hon har eller har haft och vilka som är de kommande utmaningarna. Som enskild medlem har du möjlighet att själv skicka in en ansökan. Förbundsstyrelsen, i samråd med länskvinnoordföranden, eller länskvinnoordförande själva har möjlighet att nominera. Ansökan eller nominering från förbundet ska vara Moderatkvinnorna tillhanda senast den 16 februari 2024 och skickas till: [email protected]. Antalet platser är begränsat.

Mentorskapsprogrammet planeras starta upp 8 mars 2024 med en gemensam uppstartsträff i Stockholm. På denna träff informeras det om upplägget, man får träffa samtliga deltagare och adepterna får träffa sina mentorer. I samband med uppstarten kommer även en alumniträff för Aktion MKF äga rum – mer info kommer.

Ta ställning och dela artikeln