Inspiration för framgångsrikt lokalt miljöarbete

Att vi ska ta hand om vår miljö och planet för kommande generationer har alltid varit en bärande del av den moderata politiken. Vår långa kustlinje, många sjöar och vattendrag och en yta som till 70 procent täcks av skog gör att många svenskar lever med naturen inpå knuten och det bor en skogsmulle i de flesta av oss.

Sverige har klarat och dragit nytta av stora samhällsförändringar förut. Industrialiseringen och digitaliseringen gjorde vi till våra styrkor. Sverige har en unik möjlighet att ta ledningen även i klimatomställningen. Men det kräver en politik som skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, nya jobb och företag samtidigt som vi minskar utsläppen.

Engagemanget och initiativkraften bland våra politiker och medlemmar är stort. Lokalt har Moderaterna länge visat vägen i miljöpolitiken och år efter år är flera av Sveriges grönaste kommuner moderatledda.

I denna skrift får du som lokal företrädare svar på frågor om hur moderater i olika delar av Sverige arbetar med sin lokala miljö- och klimatpolitik. Här hittar du exempel från både stora och små kommuner – alla med sina unika förutsättningar och utmaningar, vilket leder till att också lösningarna ser olika ut.

Förhoppningsvis ger detta inspiration till hur ni kan utveckla och driva er egen lokala miljö- och klimatpolitik. En miljö- och klimatpolitik som gör skillnad – på riktigt.

Ingen sitter själv på alla svar, men vi kan lära oss av varandra. Stort lycka till!

Jessica Rosencrantz

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga