Gängkriminalitet

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. Regeringen står handfallen i ett läge där sprängningarna och skjutningarna eskalerar. Moderaterna driver därför på för att få fler effektiva åtgärder mot gängkriminaliteten på plats, bland annat skärpta straff och ökade befogenheter för polisen.

Gängkriminaliteten har kopplat ett fast grepp om vissa områden. Skjutningarna ökar, handgranater och sprängvåld används i uppgörelser mellan kriminella och i attacker mot polisen. Hela 60 områden klassas idag som särskilt utsatta, och har polisen har nu gått upp i stabsläge efter den senaste tidens skjutningar i Malmö.

Moderaterna tog därför i början av september, initiativ till en politisk mobilisering mot våldet. Efter det valde regeringen att bjuda in till samtal om gängkriminaliteten – samtal som dessvärre visade att regeringen inte var beredda att göra vad som krävs för att knäcka gängen. Därför arbetar Moderaterna vidare i riksdagen, med att driva igenom de förslag som regeringen säger nej till:

 • en riktad lönesatsning på Polisen.
 • en betald polisutbildning.
 • en särskild satsning på att återanställa pensionerade och andra poliser som lämnat yrket.
 • en särskild satsning på att rekrytera administrativ stödpersonal för att frigöra polisiära resurser.
 • att dubbla straffen för gängkriminella.
 • att införa ett system med visitationszoner.
 • att införa ett vistelseförbud som en särskild och egen påföljd.
 • att sänka gränsen för obligatorisk häktning så att samtliga brott med straffminimum om fängelse ett år omfattas.
 • en särskild satsning på att sätta upp fler övervakningskameror bland annat i utsatta områden.
 • att införa, och inte enbart förutsättningslöst utreda, ett kronvittnessystem.
 • att införa, och inte enbart förutsättningslös utreda, ett system med anonyma vittnen.
 • att slopa den generella straffrabatten för vuxna mellan 18-21 år.
 • att slopa dagens form av mängdrabatt.

Det kan inte finnas någon viktigare uppgift nu än att få stopp på gängkriminaliteten. Moderaterna menar att regeringen borde lägga allt åt sidan och samla ett nationellt säkerhetsråd i Regeringskansliet, som inte slutat arbeta innan en konkret plan för att bryta den här förödande utvecklingen var klar!  

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning