Bostäder

Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta boende.

Våra förslag:

  • Ytterligare reformer och förenklingar i plan- och bygglagen.
  • 20 000 nya studentbostäder till 2020 genom bl.a. förenklade byggregler och ökad marktillgång nära universiteten och högskolorna. 
  • Flexiblare bullerregler och strandskydd samt tydliga tidsgränser för kommuner och övriga myndigheter för planering och byggnation av bostäder.

 

Bostadspolitisk talesperson
Mats Green
Bostadspolitisk talesperson
Jag brinner för bostadspolitik och vill göra bostaden till en möjliggörare i människors liv.
Mer om Mats
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss