Bostäder

Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta boende.

Våra förslag:

  • Ytterligare reformer och förenklingar i plan- och bygglagen.
  • 20 000 nya studentbostäder till 2020 genom bl.a. förenklade byggregler och ökad marktillgång nära universiteten och högskolorna. 
  • Flexiblare bullerregler och strandskydd samt tydliga tidsgränser för kommuner och övriga myndigheter för planering och byggnation av bostäder.

 

Bostadspolitisk talesperson
Ewa Thalén Finné
Civilpolitisk talesperson
Jag tror på ett samhälle där människor kan förverkliga sina drömmar. Ett jämställt samhälle där alla bemöts utifrån den individ de är.
Mer om Ewa
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss