Äldreomsorg

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

  • Höjt bostadstillägg för pensionärer
  • Stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen
  • Bryt ofrivillig ensamhet och öka livskvaliteten för äldre
  • Mer mobil vård för de mest sjuka äldre
  • Förenkla biståndsbedömningen
  • Hög kvalitet i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss