Valsedlar

Våra moderata valsedlar kommer att finnas utlagda i alla lokaler där röstmottagning sker. Förtidsröstar du på annan ort eller av andra skäl behöver valsedlar för din hemkommun, ditt landsting eller för val till riksdagen så kan du beställa dem här.