Utrikespolitik

Vi lever i en orolig och snabbt föränderlig omvärld som oftare bryter sig in i den svenska vardagen. Till exempel har vi har ett krig i vårt direkta närområde, i Ukraina. Sverige behöver rusta sig för att hantera denna omvärld på bästa sätt – själv och tillsammans med andra. En förutsättning för det är en väl definierad utrikespolitisk och säkerhetspolitisk agenda. Flera av hörnstenarna i vår utrikespolitik och i våra samarbeten är under förändring. Det gäller EU-samarbetet, men också den transatlantiska länken. Vi måste driva utvecklingen i en riktning som är gynnsam för Sverige. Samtidigt är den regelbaserade världsordning som rått under efterkrigstiden allt mer utmanad och hotad. Sverige måste vara beredd att stå upp och försvara denna ordning, även då det kostar. Alternativet är en värld utan regler och normer – det är en oerhört farlig utveckling, särskilt för ett litet land som Sverige. Runt om i världen finns det därtill långdragna krig och konflikter som påverkar oss såväl indirekt och direkt. Att hantera världen runt oss kommer att kräva stora resurser över lång tid och fodrar långsiktiga samarbeten med likasinnade.

Det behövs en tydlig svensk idé om inte bara hur världen borde se ut – fredlig, fylld av dialog och samverkan, och jämställd – utan hur vi kan nå dit med daglig, praktisk handling.

Våra förslag:

  • Utrikespolitikens uppgift att värna Sveriges säkerhet, frihet och självständighet. Det uppnås genom diplomatins dagliga arbete med till exempel förhandlingar, koalitionsbyggande och konfliktlösning. Politiken ska främja och försvara Sveriges olika intressen på den internationella arenan. 
  • Vi kan inte göra allt och vara överallt samtidigt. Därför behöver vi en strategisk prioritering gällande vilka länder och organisationer vi bör arbeta långsiktigt med för att uppnå våra främsta mål. Våra utrikespolitiska prioriteringar ska också om möjligt stötta våra inrikespolitiska mål.
  • Säkerhet byggs bäst tillsammans med andra. Vi gör det multilateralt genom EU och Nato, men också bilateralt.
  • EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform. Vi ska värna ett EU som håller samman, och vi ska fortsätta verka för ett fritt, demokratiskt, fredligt och enat Europa. 
  • Våra viktiga bilaterala säkerhetspolitiska samarbeten kan inte ersätta ett fullvärdigt Nato-medlemskap. Ett medlemskap skulle ge Sverige en plats vid bordet där besluten fattas, och säkerhetsgarantier. Det skulle inkludera oss i den planering som är central för att kunna försvara Sverige och även Baltikum. Moderaterna vill fortsätta Sveriges närmande till Nato, med fullt medlemskap som mål.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss