Utrikespolitik

Vår omvärld är i dag mer osäker och orolig än på mycket länge. Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik och bibehålla ett reellt inflytande på den europeiska och globala arenan. Det kräver en politik som formas av tydliga värden, ambitioner och målsättningar. Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet, internationell rätt och en fungerande rättsstat.

Våra förslag:

  • Mer aktiv EU-politik 
  • Färdplan för svenskt NATO-medlemskap 
  • Ett reformerat FN som kan agera
  • Svenskt bistånd ska vara effektivt, transparent och resultatorienterat

Läs mer: Aktiv utrikespolitik

Karin Enström
Gruppledare EU-nämnden
Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.
Mer om Karin
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Jobb och arbetsmarknad
Integration
Trygghet
Följ oss