Utrikespolitik

Vår omvärld är i dag mer osäker och orolig än på mycket länge. Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik och bibehålla ett reellt inflytande på den europeiska och globala arenan. Det kräver en politik som formas av tydliga värden, ambitioner och målsättningar. Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet, internationell rätt och en fungerande rättsstat.

Våra förslag:

  • Mer aktiv EU-politik 
  • Färdplan för svenskt NATO-medlemskap 
  • Ett reformerat FN som kan agera
  • Svenskt bistånd ska vara effektivt, transparent och resultatorienterat

Läs mer: Aktiv utrikespolitik

Jonas Jacobsson Gjörtler
Utrikespolitisk talesperson
Min blandade bakgrund gör att jag har kunskap om förutsättningarna för näringsliv och företagande, samtidigt som jag har god insikt i hur politiken fungerar.
Mer om Jonas
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss