Ett tryggt och säkert Uppsala

Uppsala är fantastiskt, men det är en kommun som också har stora problem. Dessa går att lösa med rätt insatser och rätt ledarskap. För Moderaterna är det en kärnuppgift att se till att det finns förutsättningar för alla att leva ett tryggt och fritt liv. Uppsala ska inte förknippas med gängkriminalitet och skottlossning. Uppsala ska tvärt om vara en kommun som tar i med hårdhandskarna mot kriminella.

Det förebyggande arbetet ska vara omfattande för att vi ska kunna fånga upp unga redan innan de hamnar utanför.

Moderaterna vill:

  • Att Uppsala får fler poliser
  • Införa ordningsvakter och trygghetskameror i fler stadsdelar och i våra kransorter
  • Upprätta en trygghetscentral som kan samordna trygghetsarbete och svara på larm
  • Förbättra och utöka det uppsökande arbetet med unga vuxna som riskerar att hamna i utanförskap
  • Skapa offentliga miljöer och planera för bostadsområden som upplevs som trygga och säkra av alla.
  • Säkra upp trygga förskole- och skolgårdar. Skolan ska vara en trygg plats där kunskap och lugn och ro är i fokus
  • Bekämpa våld och hot i nära relationer exempelvis genom att säkra ett kontinuerligt stöd till Uppsalas kvinnojourer, bättre information och diskussion i skolorna om normer, sex och gränsdragningar samt kontinuerlig utbildning för berörd personal för att tidigt kunna fånga upp offer för våld i nära relation och hitta skydd och stöd för dessa och eventuella barn.

Läs mer om våra andra förslag här: