Jobb är vägen in i samhället

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Moderaterna vill att alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till, alla ska vara med och bidra till välfärden efter egen förmåga.

Att ställa krav är att bry sig. Det visar att alla människor är värdefulla och behövs. Därför ställer vi krav på motprestation. Det kan röra sig om krav på att söka arbete, praktisera eller vidareutbilda sig på heltid.

Efter 8 år av socialdemokratiskt styre har Uppsala den högsta arbetslösheten sedan 1997 och företagsklimatet är det sämsta någonsin, det vill vi ändra på.

Moderaterna vill:

 • Sänka kommunalskatten
 • Att det alltid ska löna sig mer att jobba än att gå på bidrag
 • Att alla barn ska se sina föräldrar gå till jobbet
 • Sänkta skatter och fler personer i arbete
 • Stötta företagande och föreningsliv för en levande landsbygd
 • Införa motprestation i försörjningsstödet
 • Öka kvaliteten på SFI och införa språktester
 • Prioritera arbetet mot bidragsfusk
 • Skapa fler möjligheter för sommarjobb och öka fokus på ung företagsamhet i skolan
 • Skapa ”en väg in” för företagare i kommunen där ärenden enkelt kan följas digitalt
 • Konkurrensutsätta fler verksamheter som idag utförs av kommunen
 • Förbättra kommunens och politikers attityder till företagande
 • Att det tas fram ett mätbart åtgärdsprogram för att förbättra företagsklimatet
 • Ta fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet, i dialog med näringslivet.
 • Förbättra kommunens kontakt och dialog med arbetsgivare och företag i Uppsala.

Läs mer om våra andra förslag här: