Nej till spårväg

Moderaterna säger nej till spårväg i Uppsala. Det är ett dyrt och oflexibelt projekt som kommer att ha stor påverkan på stadsbilden samt icke-tillgängliggöra innerstaden under en lång tid. Vid ett maktskifte kommer vi att riva upp beslutet om spårväg. Vi vill istället utreda behovet av annan, mer flexibel kapacitetsstark kollektivtrafik.

Vi säger nej till den föreslagna folkomröstningen och lämnade vid mandatperiodens första sammanträde in en motion om att avbryta spårvägen. Läs den gärna HÄR.

Läs mer om våra andra förslag här: