En skola med fokus på kvalitet och kunskap

Uppsalas skolor har rasat i nationella jämförelser. Denna utveckling måste vi ändra på.

I skolan läggs grunden för framtiden. Varje elev har rätt till en bra utbildning. Vi har nolltolerans mot skolor som inte håller måttet och vill se nationella kvalitetskrav. Alla skolor, oberoendehuvudman, ska hålla en hög nivå. Skickliga lärare är den enskilt viktigaste resursen för att elever ska få en bra utbildning. Den administrativa bördan måste minska så att fokus kan ligga på undervisningen. Uppsalas skolor och förskolor ska präglas av en god arbetsmiljö som sätter elevers fysiska och psykiska hälsa i fokus.

Moderaterna vill:

  • Höja kunskapsresultaten på varje skola. Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar.
  • Införa central rättning av nationella prov.
  • Värna mångfalden och valfriheten i den pedagogiska verksamheten.
  • Att skolan ska vara en trygg plats för elever, lärare och annan personal och garantera ordning och reda i klassrummen för att säkra studiero.
  • Göra om antagningssystemet till förskolan för att fler familjer ska få den plats de önskar.
  • Uppmuntra Uppsalas kommunala skolor att införa betyg från årskurs 4.
  • Att alla barn i alla kommunens skolor i behov av särskilt stöd får det.
  • Minska lärares administrativa börda och låta dem vara just lärare.
  • Införa fler karriärtjänster, såsom Meriterad lärare, och koppla dessa tydligare till lärarnas fortbildning och framgångsrika undervisning.
  • Att elever ska kunna nyttja välplanerade och kvalitativa skolgårdar för att få mer rörelse och därmed bättre förutsättningar för inlärning.

Läs mer om våra andra förslag här: