Trygg energiförsörjning

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en energipolitik som lever upp till behoven i en omvärld i ständig förändring. Såväl företag som hushåll måste kunna räkna med en trygg tillgång till energi. Historiskt har Sverige hanterat den uppgiften väl. Det måste vi klara även i framtiden.

Moderaterna var pådrivande i den fempartiöverenskommelse som slöts 2016. Utan oss hade det inte blivit någon expressavveckling av effektskatten på kärnkraft eller kraftigt sänkt fastighetsskatt för vattenkraften. Det samlade resultatet är en energiuppgörelse som långsiktigt säkrar förutsättningarna för att kärnkraften fortsatt ska kunna vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under en lång tid framöver.

Det finns ingen motsättning mellan att bevara kärnkraften och vattenkraften samt bygga ut ytterligare förnybar elproduktion. Redan i dag är Sverige det land i EU som har högst andel förnybar energi och den andelen ska öka.

  • Kärnkraften ska kunna vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under lång tid
  • Förbättrade villkor för svensk vattenkraft
  • Fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss