Trygg energiförsörjning

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel. Den svenska energipolitiken ska värna klimatet, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när vi behöver den.

Med energiuppgörelsen plats är det också hög tid att fokusera på morgondagens elmarknad och hur Sverige ska klara de utmaningar i kraftöverföring som ett elsystem med allt mer intermittent kraft innebär.

  • Energiöverenskommelsen ska fullföljas och viktiga skatteförändringar och lagändringar för att stärka svensk elproduktion genomföras.
  • Sverige ska satsa på alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, samt på forskning och demonstrationsanläggningar.
  • Kärnkraften ska kunna vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under lång tid.
  • Villkoren för svensk vattenkraft ska förbättras, och Sverige ska fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen. 
     
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss