Tid för samling – så får vi ordning på Sverige

Moderaterna inte bara heter samlingspartiet. Vi är samlingspartiet. Den kristid vi nu går igenom, kan vi bara ta oss igenom tillsammans, som ett land.

Den 22 september slog Sverige sitt eget rekord i dödsskjutningar. Elpriserna och inflationen skenar, bränsle- och livsmedelspriserna blir dyrare, hundratusentals människor står utan egen försörjning, gasledningar exploderar i Östersjön. Kriget fortsätter att rasa i Ukraina. Nu, mer än någonsin, krävs att vi samlas kring allt det vi har att vara stolta över i Sverige, för att ta tag i det som behöver bli bättre.

Våldet, oron för ekonomin, lågkonjunkturen och det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld är för allvarligt för att vi ska ägna oss åt polarisering och splittring. Nu behövs ett fokus på det som förenar och respekt för åsiktsskillnader. En förmåga att skilja mellan viktigt och oviktigt, mellan sak och person. Ett vuxet samtal och gemensamt ansvar för allas vårt Sverige. Vi ska få ordning på Sverige, fokusera på de riktigt stora problemen och steg för steg ta tillbaka kontrollen.

För det är orimligt att Sverige blivit det land i Europa som har flest gängrelaterade skjutningar men tredje lägst polistäthet. Orimligt att det gått så långt att var tredje kvinna är rädd för att vara ute på kvällen. Att barn blir rånade och förnedrade på öppen gata. Att dömda våldtäktsmän får större skadestånd än sina brottsoffer. Så kan vi inte ha det. 

Som samlingspartiet i svensk politik kommer Moderaterna att söka breda överenskommelser i frågor som är särskilt viktiga för Sverige, vara lyhörd för hela landets olika behov av reformer, och i allt vi gör vägledas av tanken att vi med gemensamma krafter kan få ordning på Sverige.

Det är orimligt att familjer kan stapla bidrag så att det för den som kan jobba till slut inte lönar sig att ta ett jobb. Orimligt att arbetsgivare konkurrerar med bidragssystemet om arbetskraften. Att utanförskapet och antalet utsatta områden blir fler, trots decennier av debatt om vikten av integration. Så kan vi inte ha det.

Det är orimligt att färre än hälften av alla drabbade av bröst- och prostatacancer får vård i tid, att skolresultaten sjunker och äldreomsorgen brister, i ett land som har världens fjärde högsta skattetryck och där de flesta betalar mer än halva sin inkomst i skatt. Så kan vi inte ha det.

Det är orimligt att ett land som har byggt stora delar av sitt välstånd på ovanligt bra tillgång till fossilfri, pålitlig och prisvärd elektricitet som finns både i norr och i söder aktivt avvecklar fungerande kärnkraft. Så kan vi inte ha det.

Som samlingspartiet i svensk politik kommer Moderaterna att söka breda överenskommelser i frågor som är särskilt viktiga för Sverige, vara lyhörd för hela landets olika behov av reformer, och i allt vi gör vägledas av tanken att vi med gemensamma krafter kan få ordning på Sverige. Vi kommer att tala med alla och söka samling nationellt, regionalt och kommunalt – för den uppgift som ligger framför oss kommer att ta tid att lösa och kräva att alla är med och bidrar.

Vi ska samla Sverige i kampen mot brottsligheten. Vi ska samla Sverige i arbetet för en stabil energiförsörjning, ett starkt försvar, en återupprättad arbetslinje och en vardag som går ihop, även i ekonomiskt tuffa tider.  Samling genom krisen. Samling för förändring. Samling för Sverige.

Så hur kan vi få ordning på Sverige?

Ingen kan förneka att Sverige har stora problem, men de går att lösa.

  • För att få ordning på brottsligheten krävs hårdare straff som står i proportion till brottens allvar och en rättspolitik som värnar brottsoffret mer än förövaren. Läs mer
  • För att få ordning på utanförskapet och bidragsberoendet krävs en arbetslinje som gör att det alltid lönar sig mer att jobba än att få bidrag. Läs mer
  • För att få ordning på energikrisen krävs en satsning på kärnkraft som tryggar elförsörjningen och minskar klimatavtrycket. Läs mer
  • Och vi måste få valuta för skattepengarna, i form av en välfärd som lever upp till sitt namn. Läs mer