Stärk Sveriges försvar

Det försämrade säkerhetspolitiska läget måste tas på största allvar. Omvärlden väntar inte tills Sverige är redo, utan Sverige måste möta utvecklingen i omvärlden. Vårt land och våra värderingar måste försvaras och det gör vi ytterst genom att värna nationens säkerhet.

Hela samhällets krisberedskap behöver stärkas, Sverige behöver en färdplan för att gå med i Nato och vi vill öka resurserna till försvaret rejält.

Moderaterna har de senaste åren bidragit till att försvaret har fått betydande resurser här och nu för att möta det försämrade omvärldsläget. Vi har drivit regeringen framför oss, vilket har resulterat i tre försvarsuppgörelser där tillskotten tack vare Moderaternas medverkan blivit betydligt högre än vad regeringen föreslagit.

På vår partistämma i oktober 2017 tog Moderaterna dessutom beslut om att vi ska arbeta för att försvarsanslaget ska uppgå till två procent av BNP. Det innebär på sikt en fördubbling jämfört med de resurser som satsas på försvaret idag. De ökade resurserna till försvaret är en helt nödvändig satsning för att försvarets förmåga inte ska halka efter de satsningar som görs i vår omvärld, och främst i Ryssland.

I Moderaternas budgetmotion för 2018 påbörjar vi arbetet med att möta tvåprocentsmålet för försvaret. Under perioden 2018-2020 satsar Moderaterna 17,7 miljarder extra på försvaret. Vi föreslår bland att resurserna ska användas till bättre villkor för de som är anställda i försvaret, ett stärkt samlat luftförsvar och ett utökat hemvärn. Det är även viktigt att fortsätta arbetet med att stärka det civila försvaret och sådana förmågor som cyberförsvar och psykologiskt försvar.

  • Öka resurserna till försvaret. Sverige ska höja försvarsanslaget till två procent av BNP.
  • Sverige behöver en färdplan för att gå med i Nato.
  • Stärk hela samhällets krisberedskap.

Färdplan mot Natomedlemskap

Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och mycket på säkerhet i samverkan. Förmågan att kunna ge och ta emot civil och militär hjälp är central vid en eventuell kris eller konflikt.

Samarbetet med Nato är avgörande för att skapa stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Men inget samarbete kan ersätta fullt medlemskap, med löftet om hjälp i skarpt läge ifall den skulle behövas.

I ljuset av det försämrade omvärldsläget har ett svenskt medlemskap i Nato aldrig varit så angeläget som det är i dag. Sverige behöver därför en färdplan för att gå med i Nato. Som medlemmar i Nato skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 29 andra länder och ett medlemskap skulle på allvar stärka Sveriges försvarsförmåga.

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss