Socialtjänst och social omsorg

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i för barn och unga. Sverige ska vara ett land där alla blir sedda och hörda och känner sig behövda oavsett ålder, bakgrund och erfarenheter.

De allra flesta barn i Sverige har det bra; samtidigt finns det emellertid barn som inte har det bra. Vissa barn mår dåligt och lever i en uppväxtmiljö som till och med ibland är direkt skadlig. Då måste samhället gripa in. 

  • Höjd inkomstgräns i bostadsbidraget
  • En nationell handlingsplan för socialtjänsten
  • Inrikta socialtjänstens arbete på att barnen ska klara skolan
Cecilia Widegren
Socialpolitisk talesperson
För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet.
Mer om Cecilia
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss