Socialtjänst och social omsorg

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i för barn och unga. Sverige ska vara ett land där alla blir sedda och hörda och känner sig behövda oavsett ålder, bakgrund och erfarenheter.

De allra flesta barn i Sverige har det bra; samtidigt finns det emellertid barn som inte har det bra. Vissa barn mår dåligt och lever i en uppväxtmiljö som till och med ibland är direkt skadlig. Då måste samhället gripa in. 

  • Höjd inkomstgräns i bostadsbidraget
  • En nationell handlingsplan för socialtjänsten
  • Inrikta socialtjänstens arbete på att barnen ska klara skolan
Cecilia Widegren
Riksdagsledamot Skaraborg, Socialpolitisk talesperson

Genom att vara ute i Skaraborgarnas vardag, lyssna och samtala ges de bästa redskapen för att driva människors engagemang vidare.

Mer om Cecilia
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss