Bild på en mobiltelefon

Har du fått sms/textmeddelande från oss?

Moderaterna skickar i bland ut sms/textmeddelanden. Här kan du läsa mer om det.

I bland skickar vi sms/textmeddelanden med politisk information till telefonnummer. Numren kan komma från olika källor. Det kan handla om nummer vi fått av dig genom medlemskap eller formulär för insamling av kontaktuppgifter på nätet. Det kan även röra sig om nummer på listor vi köpt från leverantörer. I bland ringer vi också, vilket du kan läsa mer om här.

Moderaterna består av många regionala och lokala organisationer. Om du har en fråga om ett specifikt sms/textmeddelande bör du i första hand vända dig till avsändaren som anges i meddelandet. Om du kontaktar Moderaterna med frågor om meddelanden vill vi gärna att du bifogar bild på meddelandet så att vi lättare kan hjälpa dig.

Sms/textmeddelande från Ulf Kristersson

Om du har fått ett sms/textmeddelande från Ulf Kristersson kommer det sannolikt från Moderaterna. Moderaterna gör utskick med meddelanden, länk till filmer med mera som kommer från Ulf Kristersson.

Sms/textmeddelande från Moderaterna

Textmeddelanden/sms från Moderaterna skickar vi ut för att informera om vår politik och våra politiska kandidater.

Sms/textmeddelande från moderater på regional eller lokal nivå

Moderaterna består av många olika regionala och lokala organisationer. En del av dem skickar också ut information till väljare inom sina närområden.

Hur stoppar man sms/textmeddelanden från Moderaterna?

Meddelandena bör innehålla information om hur man avslutar utskicken. Oftast står detta sist i meddelandet.

Har du frågor om vår meddelandekampanj?

Om du har frågor om vår telefonkampanj kan du kontakta oss via något av sätten som listas här: Kontakta Moderaterna.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.