Ovako ćemo uvesti red u Švedskoj!

Šta se desilo sa Švedskom? Mi smo sada zemlja u Evropi sa najviše pucnjava povezanih sa kriminalnim bandama, sa rastućim osećajem otuđenosti i vrtoglavim rastom cena električne energije – uprkos četvrtom najvećem poreskom opterećenju na svetu.   To ne možemo da dopustimo.

_____________________________________________________________

Švedska – zemlja koja je nekada bila jedna od najbezbednijih na svetu,sada je jedna od zemalja u Evropi koja je najteže pogođena smrtonosnim nasiljem kriminalnih grupa.  Zemlja koja se ranije profilisala kao uzor u radu na klimatskoj tranziciji, sada sagoreva naftu kako bi zagrejala kuće kada ima premalo vetra.  I zemlja koja se nekada hvalila sa visokim radnim moralom i mogućnošću da svi naprave klasni uspon, ima sada 1,3 miliona ljudi koji ne mogu sami da se izdržavaju.

Švedska ima velike probleme, ali oni mogu da se reše

Neprihvatljivo je da je Švedska postala zemlja u Evropi sa najviše pucnjava povezanih sa kriminalnim bandama, ali je treća na dnu lestvice broja policijskih snaga.  Neprihvatljivo je što je otišlo toliko daleko da se svaka treća žena plaši večernjeg izlaska.  Da se deca pljačkaju i ponižavaju direktno na ulici.  Da osuđeni silovatelji dobivaju veću odštetu od svojih žrtvi. To ne možemo da dopustimo. 

Neprihvatljivo je da porodice gomilaju socijalnu pomoć tako da se onima koji mogu da rade na kraju ne isplati da prihvate posao.  Neprihvatljivo je da se poslodavci takmiče sa socijalnim sistemom pomoći oko radne snage.  Da se otuđenost i broj ugroženih područja povećavaju uprkos decenijama debate o važnosti integracije.  To ne možemo da dopustimo.

Neprihvatljivo je da u zemlji sa četvrtim najvećim poreskim opterećenjem na svetu i gde većina plaća više od polovine svojih prihoda u porezu manje od polovine obolelih od raka dojke i prostate dobijaju blagovremeno lečenje, da su rezultati u školi u padu i da je briga o starijim osobama nedovoljna..  To ne možemo da dopustimo.

Neprihvatljivo je da zemlja koja je izgradila velik deo svog blagostanja na neubičajeno dobrim resursima pouzdane i pristupačne nefosilne električne energije koja postoji i na severu i na jugu, aktivno likvidira funkcionalnu nuklearnu energiju.  To ne možemo da dopustimo.

Dakle kako možemo uspostaviti red u Švedskoj?

Niko ne može poreči da Švedska ima velikih problema, ali oni mogu da se reše.  Sve ovo zahteva novu vladu nakon izbora 2022. godine. Vladu koja može da sarađuje sa svima i koja može obaviti posao.

  • Da bi se smanjio kriminalitet potrebne su strože kazne koje su srazmerne težini zločina i pravna politika koja štiti žrtvu krivičnoga dela, a ne počinioca.  Pročitajte više
  • Da bi se otuđenost i zavisnost o socijalnoj pomoći doveli u red potrebna je linija rada, koja znači da se uvek više isplati raditi nego dobivati socijalnu pomoć.  Pročitajte više
  • Da se energetska kriza dovede u red potrebna su ulaganja u nuklerarnu energiju koja obezbeđuje snabdevanje električnom energijom i smanjuje klimatski otisak.  Pročitajte više
  • I moramo dobiti vrednost za porez koji plaćamo u obliku blagostanja koje opravdava svoje ime. Pročitajte više 

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga