Praktikplats på Moderaternas riksdagskansli

Moderaterna i riksdagen utlyser en praktikplats på riksdagskansliet för att arbeta med bland annat utbildnings- och försvarsfrågor.

Riksdagskansliet stödjer riksdagsledamöterna i deras arbete att förverkliga Moderaternas politik. Som praktikant ingår du i de team som arbetar med utbildningsfrågor och försvarsfrågor.

Arbetsbeskrivning och sökandeprofil

Som praktikant hos Moderaterna i riksdagen får du delta i arbetet med de ärenden som Moderaternas ledamöter i utbildningsutskottet och försvarsutskottet handlägger, arbeta med politikutveckling, bidra i det kommunikativa arbetet och på andra sätt stödja riksdagsledamöter i deras arbete i frågor som berör valkretsen. 

Den sökande bör ha ett intresse för utbildnings- och försvarsfrågor men även ett intresse för politik i allmänhet. Den sökande ska vara studerande på universitet eller högskola och ha läst kurser inom statsvetenskap, juridik eller annat ämne som är relevant för uppdraget.

Medlemskap i Moderaterna är inte nödvändigt, men den sökande ska dela Moderaternas värderingar och ska vara bekväm med att arbeta i en politisk miljö. Tidigare politiskt arbete på kommunal, regional eller europeisk nivå är meriterande. Och även erfarenheter av ideellt politiskt arbete är meriterande. 

Det utgår ingen ekonomisk ersättning för praktiken. Arbetsplats är Moderaternas riksdagskansli i Stockholm. Bostad löses av praktikanten.

Ansökan

Ansökan ska omfatta en personlig motivering till varför den sökande vill praktisera på Moderaternas riksdagskansli, CV samt ett skriftligt arbetsprov i valfritt ämne (kortare akademisk text, debattartikel eller blogginlägg) på engelska eller svenska.

Ansökan skickas till Noria Manouchi: [email protected], som också svarar på frågor.

Ansökningstiden är löpande och platsen tillsätts när en lämplig kandidat har valts ut.

Den sökande kommer att genomgå en säkerhetsgranskning innan tjänstgöringen påbörjas.