Jak zrobić w Szwecji porządek?

Co się stało ze Szwecją? Jesteśmy obecnie krajem o największej w Europie liczbie strzelanin z udziałem gangów, rosnącym wykluczeniu społecznym i gwałtownie rosnących cenach energii elektrycznej mimo czwartego na świecie najwyższego obciążenia podatkowego. Tak nie może być.

______________________________________________________________________

Szwecja – niegdyś jeden z najbezpieczniejszych krajów świata – jest obecnie jednym z najdotkliwiej dotkniętych śmiertelną przemocą gangów krajów w Europie. Kraj, który kiedyś promował się jako lider w dziedzinie zmian klimatycznych, spala obecnie ropę naftową, aby ogrzewać domy, gdy wiatr jest zbyt słaby. W kraju, który niegdyś szczycił się wysokim poziomem etyki pracy i szansami na zdobycie wykształcenia, obecnie mieszka 1,3 miliona osób, które nie są w stanie same się utrzymać.

Szwecja ma duże problemy, ale można je rozwiązać

To absurdalne, że Szwecja stała się krajem w Europie, w którym dochodzi do największej liczby strzelanin z udziałem gangów, a jednocześnie ma trzecie najniższe zagęszczenie policji. To nieakceptowalne, że doszło do sytuacji, w której co trzecia kobieta boi się wychodzić w nocy z domu. Dzieci są okradane i poniżane na ulicy. Skazani gwałciciele otrzymują większe odszkodowania niż ich ofiary. Tak nie może być. 

Nieracjonalne jest to, że rodziny mogą tak spiętrzać zasiłki, że tym, którzy mogą pracować, w ostateczności nie opłaca się podejmować pracy. Zadziwiające jest konkurowanie pracodawców o siłę roboczą z systemem świadczeń. Wykluczenie społeczne i liczba obszarów dotkniętych ubóstwem wzrasta, mimo że od dziesięcioleci toczy się debata na temat znaczenia integracji. Tak nie może być.

To nieracjonalne, że mniej niż połowa osób cierpiących na raka piersi i prostaty otrzymuje na czas opiekę, że wyniki w szkołach spadają, a opieka nad osobami starszymi jest niewystarczająca, w kraju, który ma czwarte najwyższe obciążenie podatkowe na świecie i w którym większość ludzi płaci ponad połowę swoich dochodów w postaci podatków. Tak nie może być.

Nierozsądne jest, aby kraj, który w dużej mierze zbudował swój dobrobyt na niezwykle dobrym dostępie do niekopalnej, niezawodnej i niedrogiej energii elektrycznej, dostępnej zarówno na północy, jak i na południu, aktywnie likwidował działające elektrownie jądrowe. Tak nie może być.

Jak zatem uporządkować Szwecję?

Nikt nie może zaprzeczyć, że Szwecja ma poważne problemy, ale można je rozwiązać. Wszystko to wymaga powołania nowego rządu po wyborach w 2022 roku. Rządu, który potrafi współpracować ze wszystkimi, aby osiągnąć zamierzone cele.

  • Zapanowanie nad przestępczością wymaga surowszych kar, proporcjonalnych do skali przestępstwa, oraz polityki wymiaru sprawiedliwości, która bardziej chroni ofiarę niż sprawcę przestępstwa. Przeczytaj więcej
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu i uzależnieniu od zasiłków wymaga takiej polityki pracy, która sprawi, że praca będzie zawsze bardziej opłacalna niż pobieranie zasiłków. Przeczytaj więcej
  • Rozwiązanie kryzysu energetycznego będzie wymagało inwestycji w energię jądrową w celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Przeczytaj więcej
  • Musimy także uzyskać korzyści z pieniędzy pochodzących z podatków w postaci opieki społecznej, która spełnia swoją rolę. Przeczytaj więcej