Du besöker nu moderaterna.se.

Peter Danielsson fotograf: SKR

Peter Danielsson

Adjungerad i partistyrelsen, Gruppledare för Moderaterna i SKR