Du besöker nu moderaterna.se.

Peter Danielsson fotograf: SKR

Peter Danielsson

Adjungerad i partistyrelsen, Gruppledare för Moderaterna i SKR

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga