Pension att kunna leva på

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. Moderaterna vill därför sänka skatten för pensionärer samt göra det mer lönsamt för seniora medarbetare att fortsätta arbeta.

Alla som vill och kan stanna kvar och arbeta längre ska få uppskattning att göra det. Det ska löna sig att arbeta för seniora medarbetare. Därför behöver det redan från 64 års ålder vara lägre skatt på att jobba mer. Vi vill även sänka anställningskostnaden för erfarna medarbetare genom att avskaffa den särskilda skatt på äldre anställda som regeringen infört.

 

Vi gör det mer lönsamt att arbeta, men det står inte i motsats till att även skjuta till satsningar för de pensionärer som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Moderaterna har varit med och sänkt skatt för pensionärer vid fem tillfällen. Nu vill vi att skatten ska sänkas mer för att ytterligare förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges pensionärer.

 

Samtidigt är det en starkare ekonomi och fler i arbete som skapar förutsättningar för såväl fler skattesänkningar för pensionärer som en positiv utveckling av pensionerna under de kommande åren. Därför ser vi med stor oro på att Stefan Löfven och regeringen avvecklar arbetslinjen, vilket på sikt hotar trygga pensioner.

 

Vi värnar också pensionsöverenskommelsen och alla förändringar som rör denna överenskommelse måste ske i samförstånd mellan de partier som slutit överenskommelsen.

 

  • Sänkt skatt för 1,45 miljoner pensionärer med årsinkomster upp till 360 000 kronor

  • Höjt bostadstillägg för pensionärer

  • Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt på att jobba mer

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss