Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 april, 2021

Vårmotionen: Reformer för halverad långtidsarbetslöshet och ökad trygghet

I dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas vårmotion 2021. Vi prioriterar kraftfulla reformer för att halvera långtidsarbetslösheten och öka tryggheten.

Sverige har EU:s femte högsta arbetslöshet. Jobben var Stefan Löfvens främsta löfte, men de har blivit hans största misslyckande. Sedan Löfven tillträdde har inget annat land utvecklats sämre än Sverige när det kommer till jobben. Långtidsarbetslösheten är den högsta någonsin. Snart har 200 000 personer varit arbetslösa mer än ett år.

Kraftfullt jobbpaket på tio miljarder kronor

I vårmotionen föreslår vi ett kraftfullt jobbpaket på 10 miljarder kronor som kan halvera antalet långtidsarbetslösa på tre år. Det handlar om att öka drivkrafterna för arbete, sänka lönekostnaderna för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och bryta passiviteten för att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb.

  • Jobbpremie: För att stärka drivkrafterna för långtidsarbetslösa att gå från bidragsberoende till arbete vill vi införa en jobbpremie. Den som lämnar långtidsarbetslöshet för ett jobb får behålla tio procent mer av arbetsinkomsten upp till 2 500 kronor per månad i maximalt 18 månader.
  • 30 000 fler nystartsjobb: Nystartsjobben är det mest effektiva stödet eftersom det avsevärt sänker anställningskostnaderna för de företag som anställer långtidsarbetslösa. Ändå har de halverats under Stefan Löfven. Moderaterna vill mer än fördubbla antalet nystartsjobb.
  • 20 000 fler praktikplatser: Vi vill bryta passiviteten genom praktikplatser och ett utbildningslyft för långtidsarbetslösa.

Efter finanskrisen utgjorde utrikes födda en tredjedel av de långtidsarbetslösa. Nu utgör de två tredjedelar. Långtidsarbetslösheten är till stor del ett integrationsproblem och ett invandringsproblem. Ska antalet långtidsarbetslösa kunna halveras behövs dels invandringen hållas nere genom ett volymmål, dels integrationen förbättras på det sätt som beskrivs i Moderaternas integrationspolitiska rapport. De viktigaste reformerna i rapporten är: Ett bidragstak som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, kvalificering till välfärden genom arbete, en utbildningsplan och krav på godkänd SFI.

Kraftfulla satsningar på brottsbekämpningen

Brottslighetsutvecklingen fortsätter att vara ett av de största och mest akuta samhällsproblemen. Vi ser hur otryggheten ökar i princip alla delar av samhället. Vi vill därför med full kraft vända utvecklingen genom flera reformer.

  • Stärka hela rättsväsendet. Myndigheterna inom rättsväsendet är underdimensionerade. Moderaterna vill genomföra omfattande reformer på rättsområdet som bl.a. medför längre fängelsestraff. Vi avsätter betydande resurser för att möta rättsväsendets behov under kommande år.
  • Högre polislöner. I M/KD-budgeten för 2019 införde vi en lönesatsning som innebär att poliser ska kunna få 3000 kronor mer i lön varje månad. Vi fortsätter den satsningen och utökar den med 350 miljoner kronor på tre års sikt, för att fler ska söka sig till och stanna kvar i polisyrket.
  • Fler verktyg för Polisen mot den organiserade brottsligheten. Vi avsätter 400 miljoner kronor per år för att förstärka Polisens förmåga att bekämpa och klara upp brott. Det handlar bland annat om ökade möjligheter för avlyssning och dataavläsning.
  • Stärka Tullverket som en brottsbekämpande myndighet. Tullverket ska få ökade möjligheter att till exempel med systematiska kontroller kunna stoppa misstänkt stöldgods. Moderaterna föreslår ökade anslag till Tullverket med 400 miljoner kronor på tre års sikt.
     

Läs vårmotionen i sin helhet här:

Läs hela presentationen av vårmotionen här:

Läs mer om förslagen i jobbpaketet här:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga