26 mars, 2022

Ulf Kristersson presenterade fem vallöften för att få ordning på Sverige

I dag talade Ulf Kristersson på Moderaternas Sverigemöte i Örebro. Kristersson presenterade fem vallöften för att få ordning på Sverige. De handlar om att stärka den inre och yttre säkerheten, återupprätta arbetslinjen och skapa ett helt fossilfritt energisystem genom mer kärnkraft.

1. Moderaterna vill ansöka om medlemskap i NATO

Äkta självständighet har man inte i ängslig isolation, det har man i frivillig gemenskap med andra. En moderatledd regering är beredd att efter valet lämna in en Natoansökan, om det finns majoritet för det i riksdagen.

Moderaternas löfte:

 • Som statsminister kommer Ulf Kristersson att leda Sverige in i Nato under nästa mandatperiod.

2. Moderaterna vill rusta upp det svenska försvaret – militärt och civilt

Utan en fungerande försvarsmakt, har vi ingen självständighet. Rysslands krig mot Ukraina innebär ett helt nytt och sämre säkerhetsläge. För att möta detta är Moderaternas löfte:

 • Ökade försvarsanslag så att de motsvarar två procent av BNP 2025 för mer kompetent personal, modern utrustning och en ökad övningsverksamhet.
 • Stärkt försörjningsberedskap. Mer resurser ska satsas på att säkra tillgången till saker som läkemedel, livsmedel och drivmedel.

3. Moderaterna vill återupprätta lag och ordning

Frihet förutsätter trygghet. Ingen kvinna ska vara otrygg på vägen hem från bussen. Barn ska inte rånas på sina jackor och vägspärrar ska inte kunna sättas upp av gängkriminella för att begränsa friheten för andra. Skjutningarna ska inte slå rekord år efter år. Moderaternas löften:

 • På sikt 32 000 poliser – genom höjda polislöner och betald utbildning.
 • Avskaffa dagens straffrabatter och skärp straffen – inte minst när det gäller vålds- och sexualbrott.
 • Gör det kriminellt att vara med i ett gäng, inför dubbla straff för gängkriminella och ett system med visitationszoner. Och tillåt anonyma vittnen.
 • Utvisa fler personer som begår brott.

När vi vinner valet i höst är vi redo att kliva fram och sätta stopp för otryggheten och våldet. Vi har förslagen redo. Och vi kan prioritera.

Ulf Kristersson

4. Moderaterna vill se ett helt fossilfritt energisystem – genom mer kärnkraft

Sverige behöver en stabil elförsörjning. Vi ska inte behöva elda 140 000 liter olja i timmen för att klara elförsörjningen när det är kallt och vindstilla. Privatpersoner ska inte heller behöva ta lån för att kunna betala elräkningen.

Kärnkraft är naturligtvis inte svaret på alla energifrågor. Men det är faktiskt svaret på rätt många. Och ska Sverige få ny kärnkraft så måste vi börja nu.

Ulf Kristersson

Moderaternas löften:

 • Att fortsatt driva våra befintliga kärnkraftsreaktorer och satsa på nästa generations kärnkraft genom ökad forskning och att det byggs en forskningsreaktor.
 • Ta bort förbudet mot att ha fler än tio kärnkraftsreaktorer i drift och tillåt att kärnkraftsreaktorer byggs på fler platser än de befintliga.
 • Ge planerbara kraftslag som kärn- och vattenkraft betalt för sin tillgänglighet. Bygg ut elnäten för att klara elektrifieringen av samhället och klimatomställningen. 

5. Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i svensk politik

Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen i svensk politik. Om det ska finnas pengar till ökad säkerhet, trygghet och bättre välfärd så behöver fler gå från bidrag till arbete.  Den som ställer klockan och går till jobbet ska få behålla mer av sin lön. Fusket i välfärdssystemen måste också stoppas. Kriminella ska inte kunna lura till sig 20 miljarder kronor per år som är avsedda för välfärden.

Moderaternas löfte:

 • Att införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla bidrag.
 • Sänkt skatt på arbete så att det lönar sig bättre att anstränga sig.
 • Krafttag mot bidragsfusk – genom bland annat en folkräkning.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga