Statsminister Ulf Kristersson

21 december, 2022

Statsminister Ulf Kristerssons jultal 2022: ”Vi kommer genomföra ett paradigmskifte i svensk politik”

I dag höll statsminister Ulf Kristersson sitt jultal från Harpsund. Kristersson talade om det allvarliga läget i Sverige. De kommande åren kan bli de tuffaste för landet sedan 90-talskrisen och finanskrisen. Regeringen kommer genomföra reformer för att stärka rättsstaten, den svenska och europeiska säkerheten, energisystemet och den svenska konkurrenskraften.

Ulf Kristerssons talade om att Sverige går igenom tre kriser samtidigt:

  • Den inre trygghetskrisen, med ständiga skjutningar som symptom.

  • Den yttre säkerhetskrisen med Rysslands anfallskrig mot Ukraina som den omedelbara faran.

  • Energikrisen och ett svårt ekonomiskt läge.

Den moderatledda regeringen arbetar med ett brett reformprogram för att klara av Sveriges tre kriser

Efter åtta år med en instabil regering utan politisk riktning, mandat eller muskler har Sverige nu fått en moderatleddregering med både vilja och förmåga att genomföra förändring.  Regeringen har under två månader arbetat med att förbereda de reformer som ska sjösättas genom beslut i regering och riksdag.

”En kompetent regering måste inte bara ha idéerna och veta vad den vill – den måste också kunna det politiska hantverket. Och den måste kunna samarbeta för att få något gjort. Annars blir det ingen förändring”

Statsminister Ulf Kristersson

Ta ställning och dela artikeln