Denna nyhet är mer än 3 år gammal

1 september, 2019

Ulf Kristerssons sensommartal: Politisk mobilisering mot de kriminella gängen

Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer i Sverige. Skjutningar och sprängningar sker nästan varje dag. Kriminaliteten hotar inte bara enskilda människors liv utan hela det svenska samhällskontraktet. Därför presenterade Ulf Kristersson i sitt sommartal, i Strängnäs i dag, en politisk mobilisering med tio konkreta åtgärder mot den organiserade brottsligheten och de kriminella gängen.

– Den sista veckan har varit extrem, men vi har sett den komma. Vi har vetat länge att något är allvarligt fel. Inte varje dag och överallt, men illa nog för att påverka alla som lever här. Och framförallt – det går åt fel håll. Det blir värre, inte bättre. Nu måste vi återta kontrollen. För vårt lands bästa, sa Ulf Kristersson.

– Jag föreslår regeringen att vi ska genomföra en operativ och tidsatt mobilisering med tio skarpa åtgärder. Kan vi enas om nio – eller om elva – så är jag öppen för det, men det är konkret och bindande handling som gäller. Moderaterna ger inte regeringen stöd för att fortsätta göra så lite som möjligt, fortsatte Ulf Kristersson.

– Jag är helt övertygad om att vi kan vända utvecklingen. Vi har gjort det förr när vårt land har stått inför stora problem. Inte drabbats av uppgivenhet utan fyllts av beslutsamhet. Allt detta är fullt möjligt. Det ligger inom räckhåll. Inget är ödesbestämt. Men vi måste vilja och vi måste bestämma oss. Och vi måste tro att nästan allt kan bli bra om vi nu gör det vi måste, avslutade Ulf Kristersson

Sammanfattning av förslagen:

Åtgärder för att bekämpa den grova kriminaliteten och de kriminella gängen:

1. Fler poliser ska arbeta mot gängkriminaliteten.

2. Dubbla straff för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet. Och skärpta straff för brott som ofta går att koppla till gängkriminalitet.

3. Inför ett system med visitationszoner.

4. Inför ett system med vistelseförbud.

5. Sänkt gräns för obligatorisk häktning.

6. Bättre utredningsmöjligheter genom sänkt gräns för när hemlig teleavlyssning, kameraövervakning och rumsavlyssning ska kunna ske. Inför även en möjlighet till hemlig dataavläsning.  

7. Sätt upp fler övervakningskameror, inte minst i utsatta områden där gängbrottsligheten brett ut sig.

8. Fler ska våga vittna. Inför ett kronvittnessystem, skärp straffet för övergrepp i rättssak och se över personssäkerhetsarbetet för de som vittnar.

9. Ett system med anonyma vittnen bör prövas.

10. Slopa straffrabatten för de mellan 18-21 år och slopa dagens form av mängdrabatt för den som begått flera brott. 

Åtgärder för att stärka det brottsförebyggande arbetet:

1. En ny enhet för unga bör inrättas hos Kriminalvården för unga mellan 15 och 18 år som gjort sig skyldiga till grova brott

2. Fler unga bör bli föremål för åtgärder enligt LVU

3. Inför ett nationellt exitprogram för gängkriminella som vill lämna kriminaliteten bakom sig

Läs PM här.
Se talet här.
Läs talet här.
Se presentationen från pressträffen här.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga