Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 december, 2020

Ulf Kristerssons jultal 2020

I Sverige ska vart du är på väg vara viktigare än varifrån du kommer. Utanförskap ska inte gå i arv. Ulf Kristerssons jultal 2020 handlar om riktig prevention – åtgärder som förebygger utsatthet och kriminalitet för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Det kräver ett helhetsgrepp om politiken, med insatser på flera områden. I samband med talet presenterade Moderaterna 30 förslag för att främja social rörlighet.

Bland förslagen finns ett antal nyheter, bland annat:

  • Inför obligatorisk språkförskola för barn i utsatta områden, från tre års ålder.
  • Erbjud föräldrar i utsatta områden ett utökat antal hembesök inom ramen för BVC-programmet.
  • Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.
  • Avskaffa EBO för att inga barn ska behöva växa upp i trångboddhet.
     

Läs hela Ulf Kristerssons jultal här:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga