Denna nyhet är mer än 3 år gammal

12 januari, 2020

Ulf Kristersson: "Vi accepterar inte ett underfinansierat försvarsbeslut"

Sverige behöver ha ett starkare försvar för att hantera de allt svårare säkerhetsutmaningarna. Försvarsberedningen har presenterat en helhet av väl genomarbetade förslag för att stärka försvaret. Moderaterna anser att den helheten ska genomföras och att det kommer att kräva försvarsanslag som uppgår till 93 miljarder kronor motsvarande 1,5 procent av BNP år 2025. Vi kommer inte medverka till ett underfinansierat försvarsbeslut, var Ulf Kristerssons budskap i sitt tal vid Folk och Försvars rikskonferens idag.

Sverige behöver ha ett starkare försvar för att hantera de allt svårare säkerhetsutmaningarna. Försvarsberedningen har presenterat en helhet av väl genomarbetade förslag för att stärka försvaret. Moderaterna anser att den helheten ska genomföras och att det kommer att kräva försvarsanslag som uppgår till 93 miljarder kronor motsvarande 1,5 procent av BNP år 2025. Vi kommer inte medverka till ett underfinansierat försvarsbeslut, var Ulf Kristerssons budskap i sitt tal vid Folk och Försvars rikskonferens idag.

Säkerhetsläget i vår omvärld är oroligt. I vårt närområde har ett aggressivt Ryssland flyttat gränser med militärt våld. Samtidigt höjs konfliktnivån på ett antal platser runt om i världen. Det skapar osäkerhet som även påverkar även Sverige. Parallellt med detta utgör cyberattacker och desinformation växande hot som vi måste kunna hantera. Det svenska försvaret har under en lång tid levt med konstanta nedskärningar av anslag och organisation. Resultatet har blivit att Sverige satsar betydligt mindre relativt BNP på försvaret än våra nordiska och baltiska grannar.

Sedan några år tillbaka har den trenden börjat vända. Betydande resurser har genom Moderaternas och Kristdemokraternas budget tillförts försvaret. Nu riskerar dock nästa försvarsbeslut att bli underfinansierat om regeringen och dess stödpartier inte vill finansiera försvarsberedningens förslag fullt ut.

Moderaterna vill nu se ett långsiktigt försvarsbeslut som på allvar stärker Sveriges försvar och som är fullt ut finansierat. Det handlar om:

  • Full finansiering för försvarsberedningens förslag.

Försvarsbudgeten ska uppgå till 93 miljarder kronor för att motsvara 1,5 procent av BNP år 2025. Moderaternas förslag innebär att tillskotten värdesäkras och att vi tar hänsyn till den ekonomiska tillväxten, till skillnad från den försvarsöverenskommelse som regeringen ingått med Centerpartiet och Liberalerna.

  • Den ekonomiska banan med tillskott till försvaret den kommande försvarsbeslutsperioden, 2021–2025, måste tydliggöras.
     
  • Värna helheten i försvarsberedningens förslag så att både försvarspolitiken och försvarsekonomi omfattas.​​​​​​​

Mer information om Moderaternas förslag, här

Ulf Kristerssons tal, här

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga