Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 januari, 2019

Ulf Kristersson om dagens besked från Centerpartiet

På en pressträff idag kommenterade Ulf Kristersson beslutet av Centerpartiets ledning att rekommendera sitt parti att stödja Stefan Löfven som ny statsminister:

-Centerns ledning har beslutat att rekommendera sitt parti att stödja Stefan Löfven som ny statsminister, och själva bli stödpartier till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vad jag förstår är det också ditåt som Liberalernas ledning vill driva sitt parti, sa Ulf Kristersson 

– Jag beklagar djupt om detta också blir Centerns och Liberalernas definitiva beslut. Det vore ett historiskt misstag och riktigt dåligt för Sverige. Den här regeringen har saknat viljan och förmågan att ta itu med Sveriges alla problem. Det var därför Alliansens fyra partier med sådan kraft utkämpade en valrörelse för att byta ut den, fortsatte Ulf Kristersson. 

De definitiva besluten fattas av Centerpartiet och Liberalerna först under helgen. Givet detta listade Ulf Kristersson tre punkter:

– Centerpartiet var drivande för att för 15 år sedan skapa Alliansen. Utan deras insatser hade det inte gått. Jag har sedan dess sett dem som fast förankrade i borgerligt samarbete. Om dagens besked från Centern och Liberalerna blir verklighet, så spräcker de i stället Alliansen på nationell nivå. Det skulle få stora konsekvenser för allt nationellt politiskt arbete under denna mandatperiod, sa Ulf Kristersson. 

– Dagens besked är skadligt för Sverige. S-MP-regeringen har i fyra år saknat förmåga ta itu med våra stora samhällsproblem. Nu vill man att den ska få fyra år till. Trots att regeringen är förbrukad och politiken otillräcklig och dålig. Varje framsteg som Centern nu kan peka på hade man kunnat få med en borgerlig regering, plus hela Alliansens reformagenda, plus ständig vilja att genomföra fler liberala reformer, fortsatte Ulf Kristersson. 

– Men – och precis lika viktigt – detta förändrar eller förminskar inte en millimeter mitt engagemang och stöd för alla de hårt arbetande kvinnor och män som ute i kommuner och regioner under hösten har skapat lovande alliansstyren. Jag beundrar dem. Jag kommer göra allt jag kan för att fortsätta vårda detta. De förändrar och förbättrar Sverige på riktigt, sa Ulf Kristersson.

 I en avslutande kommentar sa Ulf Kristersson:

 – Om Centern och Liberalerna fullföljer detta så kommer vi moderater återkomma till vad detta betyder på längre sikt. Men utgångspunkterna är entydiga: Vi moderater går i opposition och kommer fullt ut driva borgerlig politik som tar tag i Sveriges stora problem och tar vara på Sveriges möjligheter. 

– Moderaterna kommer med betydande kraft ta debatten mot dem som vill se ett mer slutet, nationalistiskt och intolerant Sverige. De som inte tror på internationellt samarbete eller fullt ut står upp för alla människors lika värde. Det är en lika central del av vår uppgift. 

– De väljare som röstade på något av de fyra allianspartierna, för att också få en ny alliansregering, är varmt välkomna till ett borgerligt parti som man kan lita på. 

Läs mer här

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga