Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 april, 2019

Tryggare Sverige och Europa

I dag presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Tomas Tobé, toppkandidat till Europaparlamentet, samlade insatser för att stärka kampen mot terrorismen. Det handlar både om ökade resurser i Moderaternas kommande ekonomiska vårmotion för att förebygga, förhindra och bekämpa terrorism och om nya åtgärder på EU-nivå.

– Moderaterna prioriterar att göra Sverige tryggare. Det kräver krafttag mot terrorismen. Därför vill vi ge Säkerhetspolisen ökade resurser så att de kan punktmarkera återvändande IS-terrorister. Vi vill även öka resurserna till Åklagarmyndigheten. Inga terroristbrott och krigsbrott ska förbli outredda. Sverige får aldrig någonsin bli en fristad för IS-terrorister, sa Elisabeth Svantesson. 

– Hotet från terrorismen måste också hanteras gemensamt i Europa, om vi ska göra det framgångsrikt. Därför vill vi fördubbla Europols budget, och en särskild satsning ska riktas till Europols terrorcenter. Vi vill även att Sverige ska delta i den Europeiska åklagarmyndigheten, vars uppdrag bör utvidgas till att förhindra terrorbrott. Det handlar om att vi inte ska ha terrorister på våra gator, sa Tomas Tobé. 

Moderaterna vill förstärka arbetet mot terrorism

• Ökade resurser till Säkerhetspolisen för att punktmarkera potentiella terrorister och IS-återvändare: 150 miljoner kronor i höjt anslag från år 2020 och framåt. 

• Ökade resurser till Försvarets radioanstalt, FRA: 125 miljoner kronor i höjt anslag år 2020 och 250 miljoner kronor år 2021 och framåt. 

• Ökade resurser till Åklagarmyndigheten för att utreda IS-terroristers brott: 15 miljoner kronor i höjt anslag från år 2020 och framåt. 

• Ett svenskt medborgarskap ska kunna återkallas i fall då någon med dubbelt medborgarskap har begått terrorbrott. 

• Kriminalisera deltagande i och samröre med terroristorganisationer. 

• Skärpta straff för terroristrelaterad brottslighet. 

• Fler och mer långtgående befogenheter, för Polisen och Säkerhetspolisen, i kampen mot terrorismen. 

• Fördubbla den europeiska polisbyrån Europols budget. Särskild satsning riktas till European Counter Terrorism Center (ECTC) inom Europol för att stärka arbetet mot terrorism. 

• Sverige ska gå med i Europeiska åklagarmyndigheten, EPPO, och driva på för att utöka EPPO:s befogenheter till att omfatta terroristbrott. 

• Gemensamt EU-ramverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund. 

Se pressträffen här

Läs mer om förslagen här

Presentationen från pressträffen finns här

 

Ta ställning och dela artikeln