Elisabeth Svantesson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

23 mars, 2023

Den moderatledda regeringen presenterar förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer

De stigande priserna i samhället har gjort att många hushåll har det tufft att få ekonomin att gå ihop. Barnfamiljer med låg inkomst och små marginaler är en särskilt utsatt grupp. Dessa barnfamiljer behöver därför stöd för att klara sina boendekostnader. Regeringen förlänger därför det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget och kommer att höja bidraget från den 1 juli i år.

Det är en fortsatt hög inflation i Sverige och i omvärlden. Det sker breda prisuppgångar i samhället på många varor. Den moderatledda regeringen arbetar aktivt med en plan för att möta den svåra situationen. Planen innefattar åtgärder för att bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll, återupprätta arbetslinjen och reformer för att stärka tillväxten.

Vad innebär tilläggsbidraget till bostadsbidraget?

I dag finns det ett tillfälligt tilläggsbidrag till bostadsbidraget. Det är ett stöd utöver bostadsbidraget som betalas ut automatiskt till alla barnfamiljer som har bostadsbidrag. Tilläggsbidraget är 25 procent av ett vanligt bostadsbidrag. Cirka 110 000 familjer beräknas få bostadsbidrag varje månad under år 2023.

Vad innebär regeringens förlängning av tilläggsbidraget till bostadsbidraget?

Den moderatledda regeringen kommer förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget. Det innebär att bidraget förlängs till den 31 december 2023. Utan förlängningen skulle det tillfälliga tilläggsbidraget sluta att betalas ut från och med juni 2023.

Hur mycket kommer regeringen höja tilläggsbidraget till bostadsbidraget?

I dag utgör tilläggsbidraget 25 procent av ett vanligt bostadsbidrag. Regeringen kommer att höja den andelen till 40 procent under perioden juli-december 2023. Det innebär en ökning av det maximala beloppet från dagens 1 325 kronor till 2 100 kronor. Snittbeloppet för tilläggsbidraget beräknas bli cirka 1 200 kronor per månad under perioden juli-december 2023.

Ta ställning och dela artikeln