Denna nyhet är mer än 3 år gammal

6 mars, 2020

Sverige behöver en stram migration nu

Turkiet har nu öppnat sin gräns för att migranter obehindrat ska kunna ta sig in i Europa. Moderaternas krav på en stramare invandringspolitik blir därför allt viktigare – men ännu har dessa förslag inte diskuterats i migrationsutredningen. Nu är hög tid för utredningen att börja diskutera hur invandringspolitiken ska kunna stramas åt.

Sverige kämpar fortfarande med sviterna av flyktingkrisen 2015, men också med konsekvenserna av en lång tids, allt för generös, invandringspolitik och en dåligt fungerande integrationspolitik. Trångboddhet, kriminalitet, barn som inte lär sig svenska och kvinnor som lever under hedersförtryck är exempel på det.

– Situationen i Turkiet understryker vikten av att Sverige får på plats en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Det är därför minst sagt bekymmersamt att den sittande migrationsutredningen hittils haft fokus på att mjuka upp den nuvarande migrationspolitiken, säger Maria Malmer Stenergard och utvecklar:

– Nu måste utredningen ändra riktning och börja diskutera de viktiga frågor som Moderaterna lyfte redan när utredningen började arbeta:

  • Volymmål.

Moderaterna vill ha ett mål för invandringspolitiken. Målet ska vara anpassat efter Sveriges förmåga att integrera de som kommer hit och ska inte överstiga nivåerna i Norge, Finland och Danmark. Om målet överskrids innebär inte det att en enskild asylsökande ska få nej på sin asylansökan på grund av att målet överskridits – utan att politiken då behöver ta till ytterligare åtgärder för att minska invandringen till Sverige.

  • Stärkt återvändande. 

Migrationsutredningen har ännu inte diskuterat hur vi kan få fler personer, som vistas i Sverige illegalt, att lämna landet. Statliga Delmis rapport visar att en stor del av de människor som fått avslag på sin asylansökan väljer att stanna kvar i landet illegalt och att det finns stora brister i arbetet med att få dessa personer att återvända. Moderaterna vill att utredningen ska disktuera hur vi kan få fler förvarsplatser, återvändandeavtal och hur vi kan använda alla politiska verktyg, inklusive biståndet, för att länder ska ta tillbaka sina utvisade medborgare. 

  • Kvalificering in i välfärden. 

Asylrätten handlar om att söka och få skydd, inte om en ovillkorlig rätt till förmåner och bidrag. I dag får en nyanländ i Sverige tillgång till de svenska bidragssystemen från dag ett. Moderaterna vill att man i större utsträckning ska behöva kvalificera sig för att få tillgång till dessa förmåner genom arbete, permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. På så sätt stärker man drivkrafterna till arbete och möjligheten att långsiktigt finansiera vår gemensamma välfärd.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga