Denna nyhet är mer än 3 år gammal

7 april, 2020

Sverige behöver byta ekonomisk strategi för att rädda jobben

Det finns ett akut behov att göra mer för att rädda de svenska jobben och minska skadorna på den svenska ekonomin. Moderaterna presenterar därför flera förslag för att det svenska näringslivet ska skadas så lite som möjligt av krisen – då är det mest effektiva och lönsamma att staten står för de kostnader som krisen medför.

Coronakrisen skiljer sig mot andra kriser. Den beror inte på underliggande problem i ekonomin – utan på att ekonomin stänger ner som ett led i arbetet att bekämpa pandemin. Moderaterna menar därför att det är fel av regeringen att sätta in den typ av åtgärder som sätts in i normalt sätts in i ekonomiska kriser, det vill säga åtgärder för att stimulera ekonomin och se till att finansmarknaderna fungerar. Den här krisen har inte ekonomiska orsaker och därför behövs en annan ekonomisk strategi för att rädda jobben – staten måste vara beredda att ta kostnaderna för krisen så att våra företag kan vara kvar.

Moderaterna vill att staten ska vara beredd att ge direkta stöd på upp till 100 miljarder kronor per månad under april och maj för att rädda de svenska jobben. Följande krisåtgärder behöver genomföras:

  • Helt slopade arbetsgivaravgifter under april och maj

Regeringen har bara minskat de arbetsavgifter företagen behöver betala. Moderaterna vill slopa dessa helt under april. Det innebär också att inga egenavgifter ska behöva betalas in och att staten ska stå för inbetalningarna till ålderspensionssystemet.

  • Utöka den tillfälliga korttidspermitteringen 

Moderaterna vill att stödet till korttidsarbete utvidgas – så att det också blir möjligt att heltidspermittera. Det innebär att det ska vara möjligt att permittera mellan 80 – 100 procent.

  • Staten ska täcka företagens kostnader vid stora inkomsttapp

Moderaterna föreslår att företag som får intäktsminskningar med minst 30 procent får ett statligt stöd för att täcka de fasta kostnaderna. Stödet får max uppgå till 50 miljoner per månad. De företag som får ta del av stödet får inte göra några utdelningar under 2020.

Sverige har en låg statsskuld jämfört med andra EU-länder. Även efter ett mer kraftfullt paket – likt det som Moderaterna föreslår – skulle Sveriges skuldsättning vara bland de lägre i EU och ett fortsatt utrymme för kommande stimulanspaket skulle finnas. 

Här hittar du presentationen från pressträffen:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga