Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson

9 juni, 2022

Svantesson: Det blir ett plånboksval

Socialdemokraterna har höjt 46 skatter sedan 2014. Skattehöjningarna och nedläggningen av två reaktorer vid Ringhals har inneburit att en tvåbarnsfamilj får behålla 28 300 kronor mindre per år. Höstens val blir därför ett plånboksval. Moderaterna kommer att stärka hushållens ekonomi genom en återupprättad arbetslinje – där den som arbetar får behålla mer i plånboken varje månad. Moderaterna kommer inte heller höja skattetrycket för Sveriges hushåll.

I dag presenterade Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, och Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Elisabeth Svantesson, partiets vallöften för att få ordning på Sveriges ekonomi. Sverige är i ett allvarligt ekonomiskt läge och mycket tyder på att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Sverige har EU:s fjärde högsta arbetslöshet och 700 000 utrikesfödda befinner sig utanför arbetsmarknaden. Bidragsberoendet växer sig också allt starkare. Det behövs en ny ekonomisk politik för att vända denna utveckling.

De svenska hushållen har det tufft i de kärva ekonomiska läget. Hushållens ekonomi drabbas också särskilt hårt av de höga elpriserna, bränslepriserna och matpriserna. Socialdemokraterna brukar beskriva detta som ”Putin-priser” för att markera att det inte beror på deras politik. Men faktum är att regeringen har höjt skatterna på bland annat drivmedel, bolån och energi som – tillsammans med nedläggningen av två reaktorer vid Ringhals – har lett till ökade levnadskostnader med  28 300 kronor per år för en vanlig flerbarnsfamilj. Socialdemokraterna har i regeringsställning medvetet höjt hushållens kostnader genom skattehöjningar. Moderaterna vill istället stärka hushållens ekonomi – valet i höst blir därför ett plånboksval.

Moderaterna vill stötta hushållens ekonomi på rätt sätt

Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen. Den som arbetar ska få behålla mer i plånboken. Moderaterna kommer inte heller införa några höjda skatter för Sveriges hushåll. Kraven måste dessutom skärpas på att den som lever på bidrag gör ansträngningar för att komma i arbete.

Moderaterna vill skärpa kraven på att en regering ska få igenom sin budget

Den socialdemokratiska regeringen har denna mandatperiod avstått från att söka stöd för sina förslag i riksdagen. Inför vårbudgeten tog Socialdemokraterna inte kontakt med andra partier för att försöka samla stöd för sina förslag. I stället har man förlitat sig på osäkra uppgörelser med politiska vildar.

Moderaternas förslag:

  • Det behövs en översyn av budgetregelverket och övriga relevanta regelverk. Moderaterna vill att det tillsätts en parlamentarisk budgetkommitté efter valet i höst.

  • Den parlamentarisk budgetkommittén ska bland annat få i uppdrag att lägga fram förslag om hur kraven på en regering att säkra stöd för sin budget kan skärpas.

  • I avvaktan på budgetkommitténs förslag bör riksdagens partier i bred politisk samstämmighet, och tillsammans med talmannen, ta större hänsyn till budgetfrågan i höstens regeringsbildning.

Moderaterna vill underlätta inflationsbekämäpningen

Moderaterna menar att finanspolitiken inte bör motverka penningpolitiken. Då behöver Sverige återgå till överskottsmålet och en finanspolitik som inte bidrar till inflation. Socialdemokraterna vill istället öka de ofinansierade utgifterna och avskaffa överskottsmålet. Den typen av ofinansierade utgifter ökar inflationen och förstärker krisen för Sveriges hushåll.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga