Denna nyhet är mer än 3 år gammal

10 mars, 2020

Stötta svensk ekonomi

I dag presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, ett krispaket för att stötta svensk ekonomi när coronavirusets spridning skapar oro runt om i världen.

I och med spridningen av coronaviruset ser vi en allvarlig utveckling. Allra värst är läget givetvis för de människor som drabbas. Men spridningen får också följdverkningar i världsekonomin.

Sverige har en liten och öppen ekonomi, med stor export och ett högteknologiskt näringsliv. Det innebär att Sverige troligen kommer drabbas hårdare än många andra länder när ekonomin vänder ned. Därför är det viktigt att vi nu rustar Sverige inför en kommande kris.

– Det är för situationer som denna som vi ska ha starka offentliga finanser. Sverige har stort utrymme att agera. Nu gäller det att vi är förberedda och att regeringen har tillräckligt med handlingskraft för att använda det utrymmet, sa Elisabeth Svantesson.

Moderaterna har tagit fram ett krispaket i två steg för att stötta svensk ekonomi:

Steg 1: Riktade åtgärder mot sektorer som drabbats

Krispaketets första steg innehåller konkreta åtgärder som bör genomföras här och nu. Det handlar till exempel om att:

  • Företag ska kunna skjuta upp inbetalningar av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt
  • Betala ut de 2,5 miljarder kronor i tillskott till kommuner och regioner som riksdagen beslutat om – och gör resursökningen permanent
  • Avskaffa flygskatten, åtminstone temporärt under 2020
  • Höj bolånetaket till 90 procent

Steg 2: Brett stimulanspaket på 30 miljarder kronor

  • Krispaketets andra steg måste förberedas nu. Steget bör omfatta ett brett stimulanspaket. Åtgärder i paketet skulle till exempel kunna vara:
  • Höjda generella statsbidrag till kommuner och regioner
  • Höjt ROT-avdrag
  • Tidigarelagda investeringar i infrastruktur
  • Retroaktivt jobbskatteavdrag

Presentation från pressträffen bifogas

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga