Denna nyhet är mer än 3 år gammal

26 maj, 2020

Stötta ekonomin – bygg ut tunnelbanan och rädda flygplatserna

Nu behövs reformer för att hålla igång ekonomin och pressa tillbaka arbetslösheten. Moderaterna föreslår därför 3 miljarder kronor i ökade satsningar på infrastruktur – det handlar om att bygga ut Stockholms tunnelbana och rädda de regionala flygplatserna.

Satsningar på infrastruktur är ett kraftfullt sätt att stötta en vikande ekonomi. Eftersom färre reser nu under coronakrisen så finns det goda förutsättningar att öka underhållet av den svenska infrastrukturen. Moderaterna föreslår därför ett större infrastrukturpaket än regeringen och som består i två delar: 

Säkrad utbyggnad av tunnelbanan

Utbyggnaden av tunnelbanan bedöms leda till 100 000 nya bostäder i Stockholmsområdet och själva utbyggnaden bedöms leda till 140 000 årsarbeten. Förra året kom en ny beräkning som visade på att utbyggnaden skulle bli dyrare än förväntat – region Stockholm och de berörda kommunerna var beredda att betala detta – men regeringen har inte gett något besked. Om Löfven inte är beredd att skjuta till de pengar som krävs är Moderaterna beredda att ta initiativ i riksdagen för att utbyggnaden ska bli av.

Satsningar för att rädda de regionala flygplatserna

Moderaterna vill skjuta till 100 miljoner för att säkerställa att Sveriges regionala flygplatser har ekonomiska möjligheter att övervintra coronakrisen. Pengarna kan exempelvis skjutas till genom ett system där dessa flygplatser klassas som beredskapsflygplatser – vilket innebär att de har möjlighet att överleva samtidigt som samhällsviktiga transporter kan nå hela Sverige på kort tid.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga