Denna nyhet är mer än 3 år gammal

21 juli, 2020

Stora problem med EU-budgeten

EU-medlemsländerna har nu enats om en långtidsbudget och ett stödpaket för att hantera coronakrisen. Delar av budgeten är bra – men det är ett misslyckande att den innehåller alldeles för stora och kravlösa bidrag till EU-länder och att den öppnar upp för EU-skatter i framtiden.

Det var en svår uppgift att förhandla om EU:s långtidsbudget och ett stödpaket för att hantera coronakrisen – men det är uppenbart att den svenska regeringen inte lyckats försvara de svenska skattebetalarnas intressen. Fredrik Reinfeldt lyckades sänka Sveriges EU-avgift år 2013 och minska budgeten på totalen – även om förutsättningarna är annorlunda – så är det uppenbart att Stefan Löfven inte varit lika framgångsrik.

Moderaterna menar att delar av budgeten är bra, men att det finns stora problem med den budget och det stödpaket som nu förhandlats fram:

  • Stora risker med allt för höga bidrag till EU-länder

EU ska vara ett samarbete för frihet och ekonomisk tillväxt – inte en bidragsallians. Sverige tar nu på sig en ekonomisk täckning för en gigantisk fond på EU-nivå och bidragen som ska delas ut är på alldeles för höga nivåer – det är principiellt fel och medför stora risker. 

  • Budgeten öppnar upp för EU-skatter – det kommer Moderaterna säga nej till

EU-kommissionen ges nu möjlighet att återkomma med förslag på EU-skatter. Moderaterna gav inget mandat till det – om frågan kommer upp på bordet igen kommer Moderaterna blockera det. EU ska inte ges möjlighet att ta ut skatt.

  • Bidragsvillkor om respekt för rättsstaten försvagades – Löfven accepterade utan att prata med riksdagen

Stefan Löfven accepterade att försvaga skrivningarna om att rätten till bidrag från stödfonden skulle förenas med tydliga krav på respekt för rättsstaten. Löfven informerade inte och sökte inte stöd för det i riksdagens EU-nämnd – det är utomordentligt allvarligt – både sakligt och formellt.

Moderaterna kommer, trots dessa allvarliga problem, inte försöka blockera den här EU-överenskommelsen. Det beror inte på att regeringen har förhandlat bra – utan för att ett svenskt veto hade försatt EU-samarbetet i en djup kris med oöverskådliga konsekvenser. Sverige måste nu fördjupa sitt europeiska engagemang och ta en mer aktiv roll för att föra EU i rätt riktning

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga