16 juni, 2021

Stoppa stölderna från välfärden – stryp finansieringen av organiserad brottslighet

Sverige plågas av allvarlig brottslighet på bred front – allt ifrån omfattande brott mot välfärdsystemen till våldsam gängkriminalitet som utövar makt över hela stadsdelar. Moderaterna presenterar därför ett nytt åtgärdspaket för att strypa finansieringen av organiserad brottslighet och stoppa stölderna från välfärdsystemen.

I ett antal utredningar och rapporter de senaste åren har det konstaterats att välfärdssystemen utsätts för en allt mer omfattande och systematiskt organiserad brottslighet. Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen uppskattade att omkring 300 miljarder kronor kan ha betalats ut felaktigt från välfärdssystemen sedan 2005. Enligt Brå anmäldes under år 2020 omkring 27 000 bidragsbrott, 17 600 bokföringsbrott och 9 700 skattebrott. Jämfört med år 2011 har exempelvis de anmälda bidragsbrotten totalt ökat med 183 procent.

Politiken behöver breddas och använda alla tillgängliga politiska medel för att pressa tillbaka brottsligheten. Mycket mer behöver göras den närmaste tiden för att stärka lag och ordning, annars riskerar vi att befästa de omfattande parallellsamhällen som växer fram. Moderaterna föreslår ett antal åtgärder:

 • De som ej verifierats i en folkräkning ska inte få ta del av bidrag och förmåner som kopplas till folkbokföringen
 • Stoppa fusk på arbetsmarknaden med statligt arbetsgivarintyg
 • Ge Skatteverket ansvaret för utbetalningarna av lönegaranti
 • Systematiska kontroller för att stoppa utförsel av stöldgods
 • Goda möjligheter för Tullverket att utreda och bistå åklagare vid penningtvättbrott
 • Säkra bättre möjligheter till distansutmätning snarast
 • Öka Kronofogdens effektivitet genom snabbare information från andra myndigheter
 • Se över Kronofogdemyndighetens möjlighet att arbeta uppsökande
 • Möjliggör för Bolagsverket att arbeta riskbaserat och beivra brott
 • Revisionsplikt för fler bolag
 • Högre kapitalkrav för aktiebolag i vissa fall

Läs mer här:

Ta ställning och dela artikeln