Ulf Kristersson och Johan Forssell Moderaterna

17 februari, 2022

Stoppa gängkriminalitet från fängelser

Gängkriminella som sitter i fängelse ska inte kunna planera eller begå brott. Tyvärr finns det exempel på gängkriminella som fortsätter att delta i gängbrottslighet från fängelset. Moderaterna lägger därför fram ett antal förslag som kraftigt skulle försvåra för dömda gängkriminella att fortsätta delta i gängkonflikter inifrån fängelset.

Den eskalerande gängkriminaliteten har lett till att fler gängmedlemmar döms till fängelse. Men gängkonflikterna har inte upphört på grund av att fler har dömts till fängelse. Under hösten har det rapporterats om att två intagna på Kumla har bedrivit illegal vapenhandel med hjälp av en telefon inifrån på anstalten.

Moderaterna föreslår därför flera åtgärder för att säkerställa att gängkriminella inte kan begå brott i anstalt. Moderaterna föreslår också stärkta incitament för gängkriminella att använda fängelsetiden till att lämna kriminaliteten bakom sig:

  • Avskaffa möjligheterna till permission och villkorlig frigivning för gängkriminella i anstalt, under pågående gängkonflikt där den intagna har stark koppling till någon av gängen.
  • Avskaffa möjligheten för gängkriminella , att under pågående gängkonflikt där den intagne har en stark anknytning till någon av gängen, ta emot besök av andra gängmedlemmar. Samma sak ska gälla för digital kommunikation och post.
  • Inför ett obligatoriskt exitprogram för gängkriminella i anstalt där den intagne ges konkreta verktyg att lämna kriminaliteten bakom sig. Den som tackar nej till det ska inte ges möjlighet till permissioner eller villkorlig frigivning.
  • Utöka behandlingstiden i Kriminalvårdens behandlingsprogram. Det är avgörande för att den intagne ska få möjlighet att lämna sin kriminella livsstil. 

Om gängkonflikten upphör eller om den intagnes koppling till gänget minskar påtagligt, ska vanliga regler gälla för permission, villkorlig frigivning och kommunikation. Det ska gå att bevilja undantag om det finns synnerliga skäl. Exempelvis om en intagen begär att få gå på en nära anhörigs begravning. Det kan också finnas synnerliga skäl för att tillåta viss kommunikation eller vissa besök – dessa ska då avlyssnas eller övervakas. 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga