Ulf Kristersson

16 november, 2022

Rekordstort stödpaket till Ukraina

Regeringen går fram med ett vinterpaket till Ukraina. Det är det största stödpaketet som Sverige har skickat till Ukraina hittills. Det innehåller militärt stöd, humanitärt stöd och stöd för arbetet med att återuppbygga infrastruktur i Ukraina.

– Vi skickar nu ett rekordstort stödpaket till Ukraina, både humanitärt och militärt. Försvaret av Ukrainas frihet är vår tids mest avgörande utrikespolitiska uppgift

Statsminister Ulf Kristersson

Vad innebär det militära stödpaketet till Ukraina?

Det planerade militära stödpaketet till Ukraina uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Det är mer pengar än alla tidigare stödpaketet med militär materiel tillsammans.

Det nya militära stödpaketet planeras innehålla:

 • Ett kvalificerat vapensystem för luftförsvar inklusive kvalificerad ammunition,

 • Kvalificerad ammunition till ytterligare luftförsvarssystem,

 • Personterrängbilar,

 • Personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Innehållet i det planerade militära stödpaketet uppgår till en summa av cirka tre miljarder kronor. Detta är en miljard mer än summan av alla tidigare militära stödpaket tillsammans.

Vad innebär det humanitära- och akuta biståndspaketet?

Det innebär 720 miljoner kronor till humanitärt och akut bistånd till Ukraina och Moldavien. Stödet ska bidra till att Ukraina och Moldavien ska kunna ta sig igenom en vinter som kommer att bli tuff för länderna.

Biståndet ska bidra till att de allra mest utsatta får tillgång till:

 • Mat, vatten och sanitet

 • Vinterutrustning, filtar och värmekällor

Stödet ska också bidra till att börja lägga en grund för det enorma återuppbyggnadsarbete av samhällsinfrastruktur som väntar i Ukraina.

Hur kommer det akuta biståndspaketet betalas ut?

Det akuta biståndspaketet kommer att betalas ut genom väletablerade partners till Sverige såsom WFP, Världsbanken och rödakorsrörelsen. Det sker i form av centrala bidrag som öronmärks specifikt för insatser i Ukraina.

Så fördelas det akuta biståndet:

 • World Food Programme – 250 miljoner

 • Fonder hos Världsbanken för Ukraina respektive Moldavien – 140 miljoner + 40 miljoner

 • Nordiska Miljöfinansieringsbolagets Ukraine Green Recovery Programme – 110 miljoner

 • Ukrainska och moldaviska Röda Korset – 50 miljoner + 20 miljoner

 • Minröjning genom Danska flyktingrådet – 10 miljoner

 • Energifond vid givarkonferens för Moldavien – 100 miljoner

 • Sverige kommer också fortsätta stödja Ukraina inom ramen för vårt EU-medlemskap. Sverige planerar för deltagande i EU:s kommande träningsinsats EUMAM som ska utbilda Ukrainas väpnade styrkor. Sverige driver också på för att de åtta sanktionspaket som hittills beslutats genomförs och respekteras, och för att EU ska kunna enas om ett nionde sanktionspaket.

Hur kan vi bidra till att Ukraina fortsatt kan exportera jordbruksprodukter?

Framöver är det viktigt att säkerställa de så kallade solidaritetskorridorerna för export av ukrainska jordbruksprodukter. Hittills har 15 miljoner ton av spannmål och andra jordbruksprodukter exporterats. Under det kommande svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 kommer fortsatt stöd till Ukraina tillsammans med ett upprätthållet starkt tryck mot Ryssland att vara högt prioriterade frågor för Regeringen.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga