Denna nyhet är mer än 3 år gammal

19 september, 2019

Stärkt sammanhållning mellan stad och land

Ska hela Sverige leva, så måste man också kunna bo och jobba i hela Sverige. Därför kommer Moderaterna att föreslå en sänkning av bensin- och dieselpriset med en krona per liter. Det sa Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, i en intervju med Aftonbladet i dag.

Det är uppenbart att utsläppen från fossila bränslen måste minska. Men det får inte göras så att stad ställs mot land. Klimatpolitiken ska vara effektiv och samtidigt ta hänsyn till att livsvillkoren ser olika ut runt om i landet. Annars kommer den inte att få brett stöd. 

Så ser det inte ut i dag. Den rödgröna regeringen har under de senaste fem åren lämpat över en orimligt stor del av bördan på människor som bor utanför storstäderna. Regeringen och stödpartierna saknar respekt för alla som behöver bilen för att få vardagen att fungera. 

Här krävs ett omtag. Moderaterna kommer i sin budget föreslå att bensin- och dieselpriset sänks med en krona per liter och att överindexeringen avskaffas. Det innebär en återställning av regeringens extra skattehöjningar under de senaste fem åren.  

Samtidigt står vi bakom stora investeringar i elektrifiering av vägar, fordon och industrier. Och vi slåss för att både vattenkraft och kärnkraft ska finnas kvar, för att Sverige ska kunna fortsätta producera fossilfri el. 

Ska hela Sverige leva, så måste man också kunna bo och jobba i hela Sverige. Då kan inte politiken göra det svårt och dyrt att bo utanför tunnelbanenätet och storstädernas kollektivtrafik.

Läs mer här.

Ta ställning och dela artikeln