Socialdemokraternas valmanifest

25 augusti, 2022

Fyra år av svikna löften – vad är ett socialdemokratiskt valmanifest värt?

Moderaterna har granskat Socialdemokraternas förra valmanifest ”Det största trygghetsprogrammet i modern tid” från 2018. Och det visar sig ha resulterat i det största löftessveket i modern tid. 

På område efter område har Socialdemokraterna svikit sina löften – och i många fall gjort helt tvärtemot vad de lovade väljarna i några av partiets allra mest centrala valfrågor. Det handlar om alltifrån ändrade turordningsregler i LAS, avskaffad värnskatt till förra valets huvudnummer familjeveckan som aldrig blev av.

Denna genomgång av de svikna vallöftena bekräftar att för Socialdemokraterna kommer makten alltid främst, och det politiska innehållet i sista hand. 

Så den fråga som väljarna måste ställa sig är vad ett socialdemokratiskt vallöfte egentligen är värt. Svaret som följer av denna granskning av Socialdemokraternas valmanifest är nedslående – värdet är noll och intet. 

Socialdemokraternas valmanifest 2018 – sammanfattning av de 17 löftesbrotten

 

NummerLöfte Facit
1. S lovade EU:s lägsta arbetslöshet 2020EU:s femte högsta arbetslöshet 2020, den fjärde högsta idag
2.S lovade att säga nej till marknadshyrorHar föreslagit fri hyressättning i nyproduktion
3.S lovade att inte sänka skatten för några rika fåHar avskaffat värnskatten
4.S lovade att införa en veckas extra betalt föräldraledighet årligen för varje förälder med barn mellan 4 och 16 år, att ta ut när barnen är ledigaFamiljeveckan har inte blivit av
5.S lovade att avvisa förslag som undergräver anställningstrygghetenHar drivit igenom undantag från turordningsreglerna
6. S lovade att förstärka kampen mot den organiserade och systematiska brottsligheten som är riktad mot våra välfärdssystem.Mellan 2008 (bidragsbrottslagens första år) och 2021 har de anmälda bidragsbrotten ökat med 133 procent. Den största ökningen var mellan 2018 och 2020 . Felaktiga utbetalningar bedöms uppgå till uppemot 20 miljarder kronor per år.
7.S lovade 10 000 fler polisanställda till år 2024Målet bedöms kunna uppnås tidigast 2032 (Riksdagens utredningstjänst). Sverige har färre antal poliser per capita än för tio år sedan.
8.S lovade att förbättra arbetsvillkoren för poliser, så att ännu fler söker sig till yrketTusentals poliser lämnar yrket på grund av dåliga anställningsvillkor och låga löner.
9. S lovade att öka antalet brott som klaras uppAndelen uppklarade brott har minskat sedan S kom till makten. Mindre än fem procent av alla anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Uppklaringen av grova brott fungerar sämre än någonsin.
10. S lovade att de som begår brott ska dömas till straff som motsvarar brottets allvar och få stöd som gör att de kan påbörja ett nytt liv.Exempel: Nytorgsmannen, som dömdes för ett stort antal våldtäkter och andra sexualbrott, fick ett straff som i praktiken innebär att han kan lämna fängelset efter 3,5 år. Det motsvarar inte brottets allvar.
11. S lovade att slopa straffreduktionen för unga. Den som fyllt 18 är vuxen och ska betraktas som det i lagens mening.En 20-åring som misshandlar sin partner får fortfarande rabatt med regeringens politik. Och våld mot poliser ger fortfarande rabatt för vuxna.
12.S lovade att korta vårdköerna.Längre köer. De fördubblades redan före pandemin.
13.S lovade att korta köerna till cancervården.Färre än hälften av alla kvinnor med bröstcancer får vård i tid, färre än 4 av 10 män med prostatacancer får vård i tid, färre än 3 av 10 kvinnor och män med lungcancer får vård i tid (Regionala cancercentrums sammanställning av väntetiderna gällande de standardiserade vårdförloppen).
14.S lovade att säkerställa att ett avslag på en asylansökan också innebär att den som saknar asylskäl lämnar landet.Under 2021 anmäldes över 10 000 personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd som avvikna och efterlysta av polisen. Det finns uppgifter som pekar på att det kan vara uppemot 50 000 personer som idag stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan.
15.S lovade att bryta upp reglerna om eget boende (EBO) som bidrar till att många flyktingar flyttar till samma område.Ej uppfyllt, endast en utredning har tillsats under 2022.
16.S lovade att Sverige inte skulle bli medlem i NATO, då den militära alliansfriheten tjänat oss väl.Har sökt medlemskap i NATO för Sveriges räkning.
17.S lovade att förstärka underhållet av vägar och järnvägar på landsbygden.Sveriges underhållsskuld på väg och järnväg har växt till 77 miljarder kronor.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga