Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaterna

31 augusti, 2022

Socialdemokraternas ekonomiska politik – en granskning

Socialdemokraterna har presenterat flera vallöften och utspel. De vill höja skatten på arbete och bolån, och minska ränteavdragen – samtidigt som de föreslår ofinansierade reformer för 139 miljarder. Moderaterna har granskat Socialdemokraternas ekonomiska politik.

Det har blivit dyrt att vara svensk. Det beror bland annat på att Socialdemokraterna har lagt ned fullt fungerande kärnkraft – vilket lett till elprisrekord i södra Sverige. Socialdemokraterna har också höjt skatten på bränsle flera gånger och står bakom en reduktionsplikt som kommer höja dieselpriset med fem kronor litern.

Vad blir kostnaden för Socialdemokraternas vallöften?

Socialdemokraternas kostar uppskattningsvis 139 miljarder kronor. Socialdemokraterna har upprepade gånger avböjt att svara på hur deras vallöften ska finansieras. Det enda beskedet de har gett är att de vill öka statens belåning samt att ta ut en ny beredskapsskatt.

Vad är en beredskapsskatt? Det är en skatt som Socialdemokraterna vill införa för att finansiera upprustningen av försvaret. Försvarsmakten bedömer att upprustningen kommer att kosta minst 40 miljarder under nästa mandatperiod.

Vad blir kostnaden för V, S och MP:s vallöften?

Den uppskattade kostnaden är 372,5 miljarder. Dessa partier ingår i Socialdemokraternas regeringsunderlag och i förhandlingar kommer de behöva göra eftergifter. Dessutom krävs förhandlingar med Centerpartiet.

Hur ska Socialdemokraternas vallöften finansieras?

Det kommer antingen ske genom skattehöjningar eller genom belåning som kommer driva på inflationen. Det finns flera skattehöjningar som de rödgröna partierna är överens om. Det handlar bland annat om att höja skatten på arbete, minska ränteavdragen, höja bolåneskatten och höja skatten på arbete.

Vad innebär Socialdemokraternas beredskapsskatt?

Socialdemokraterna skriver i sitt valmanifest att de vill införa en beredskapsskatt. Det är en skatt som ska finansiera upprustningen av försvaret. Socialdemokraterna har inte sagt hur skatten ska utformas rent konkret. Moderaterna bedömer att det finns tre sätt som beredskapsskatten kan införas på:

Scenario 1 : Beredskapsskatten tas ut genom höjd inkomstskatt

Om beredskapsskatten ska finansieras genom en höjd inkomstskatt, behöver gränsen för när man börjar betalar statlig inkomstskatt sänkas från dagens 48 500 kronor i månaden till 39 000 kronor i månaden.

För att få in 35 miljarder kronor kommer alla med en lön över 39 000 kronor/mån få betala över 50% i skatt på en löneökning.

Scenario 2:  Beredskapsskatten tas ut genom höjd bränsleskatt

Ett annat scenario är att beredskapsskatten tas ut genom höjd skatt på bränsle. För att komma upp i de 40 miljarder som upprustningen av försvaret så behövs skattehöjningar på minst fem kronor litern. Då behöver man också komma ihåg att Socialdemokraterna redan står bakom en reduktionsplikt som kommer höja bränslepirset ytterligare.

Utifrån dagens prisnivåer skulle det innebära ett dieselpris på 36 kronor litern och ett bensinpris på 27 kronor litern.

Scenario 3: Beredskapsskatten tas ut genom flera skatter

Om beredskapsskatten ska tas ut genom flera skatter så kan den tänkbart utformas på detta sätt. Skatterna som listas i tabellen är skatter som de rödgröna partierna har öppnat för att höja.

Moderaterna säger nej till skattehöjningar och vill sänka skatten

Moderaterna kommer inte införa några nya skatter nästa mandatperiod – vi går till val på ett skattehöjarstopp. Vi går till val på att sänka skatten på arbete och pension, sänka el- och bränslepriserna och underlätta för alla bolånekunder.

Ta ställning och dela artikeln