Denna nyhet är mer än 3 år gammal

27 mars, 2020

Slopa arbetsgivaravgiften – rädda jobben!

Coronakrisen drar undan mattan för många småföretagare, anställda och hela branscher i Sverige. Nu måste den ekonomiska chocken stoppas— annars hotar en massutslagning av svenska jobb.

Moderaterna vill rädda så många jobb som möjligt, och har flera förslag på hur fler varsel och konkurser kan stoppas:

Slopa arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. Arbetsgivaravgiften behöver slopas för alla anställda under april och maj för att minska personalkostnaderna. 

Slopad arbetsgivaravgift innebär en kostnadsminskning med 11 000 kronor per anställd och månad i snitt, och skulle göra stor skillnad för företag i närtid.

Även egenavgifterna ska slopas under denna tid. Detta behöver komma på plats innan 12 april när avgifterna ska betalas in. Förslaget innebär en överföring på ca 72 miljarder kronor från staten till de svenska jobben.

Halvera hyreskostnaderna. Lokalhyran är en stor kostnad för många av de hårdast drabbade företagen. Det handlar om exempelvis butiker, hotell och restauranger. Därför föreslår Moderaterna att staten går in och tar halva hyreskostnaden för dessa företag under april och maj. För varje krona hyresvärden sänker hyran med, ger staten två kronor – upp till 50 % av hyreskostnaden.

Alltså: Om din hyresvärd går med på att sänka din lokalhyra med 25%, så tar staten ytterligare 50% – och du själv betalar de återstående 25% av hyran.
 

Inför Företagsakut. Det är inte bara de stora företagen som ska kunna låna pengar för att överleva krisen. Vi vill införa en ”Företagsakut” — som innebär att staten tar en stor del av risken när små och medelstora företag behöver låna pengar.

Lån räcker dock inte – en statlig fond bör sättas upp som investerar 100 miljarder kronor i svenska företag. Företaget väljer själv om eller hur mycket staten ska investera, dock högst 30 % av omsättningen 2019. Fonden investerar i ”preferensaktier” – aktier utan rösträtt men med företräde till utdelning. Dessa förslag skulle ge företagen ett större utrymme och andrum att manövrera den akuta krisen.

Moderaterna tänker göra allt som går för att rädda så många svenska jobb som möjligt!

Ta ställning och dela artikeln