Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 februari, 2021

Skärpta krav för arbetskraftsinvandring

Att svenska företag som behöver spetskompetens ska kunna söka den även från andra länder är en självklarhet och något vi ska slå vakt om. Samtidigt kommer arbetslösheten vara en av Sveriges riktigt stora utmaningar kommande år. Genom ett högre lönekrav för arbetskraftsinvandring och en bidragsreform som alltid gör det lönsamt att jobba kan den arbetskraft som redan finns i Sveriges bättre tas tillvara.

Moderaterna tar idag initiativ i riksdagen till skärpta krav för arbetskraftsinvandring:

  • Skärp kraven i arbetskraftsinvandringen till jobb som svenska arbetslösa kan ta – bevilja bara arbetstillstånd om lönen överstiger 31 700 kr i månaden
  • Ta bort möjligheten till spårbyte – den som fått avslag på sin asylansökan ska inte istället kunna söka arbetstillstånd i syfte att få stanna kvar i Sverige.
  • Stoppa arbetskraftsinvandring av personliga assistenter eftersom den är förenad med fusk, missbruk och kriminalitet.
  • Inför krav på att arbetskraftsinvandrare ska kunna försörja de familjemedlemmar som följer med till Sverige.
  • Genomför en bidragsreform som gör att det alltid lönar sig att jobba

Läs mer om våra förslag här:

Ta ställning och dela artikeln