Ulf Kristersson och Louise Meijer

14 april, 2022

Skärp straffen för sexualbrott

Sexualbrott mot kvinnor är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Moderaterna vill skärpa straffen för sexualbrott och införa ett förvaringsstraff – som innebär att farliga och notoriska våldtäktsmän kan låsas in på obestämd tid.

I Sverige har sexualbrotten mot kvinnor länge varit ett allvarligt problem. Utsattheten för sexualbrott har dock eskalerat de senaste åren. Sedan 2014 har den självrapporterade utsattheten för sexualbrott mer än fördubblats. Unga kvinnor är särskilt utsatta. Var tredje kvinna i åldersgruppen 16–24 år uppger att de har utsatts för ett sexualbrott de senaste tre åren. Moderaterna vill se krafttag mot sexualbrotten och föreslår därför flera mönsterbrytande åtgärder.

Varför vill Moderaterna skärpa straffen för sexualbrott?

Därför att straffskalorna för sexualbrott står inte i rimlig proportion till brottens allvar. Ett exempel på det är Nytorgsmannen. Nytorgsmannen dömdes för 35 brott – varav sju våldtäkter och åtta sexuella övergrepp samt barnpornografibrott. Straffet blev fem års fängelse på grund av mängdrabatt och de låga straffskalorna. Reglerna om villkorlig frigivning innebär att Nytorgsmannen kan friges redan efter 3,5 år i fängelse.

Det är djupt orättvist att en notorisk våldtäktsman endast ska sitta drygt 3 år i fängelse. Moderaterna vill se en helt ny brottsbalk där brottsoffren och behovet av samhällsskydd står i förgrunden.

Hur vill Moderaterna skärpa straffen för sexualbrott?

Moderaterna vill höja straffskalorna för alla sexualbrott. Det är av särskild vikt att höja minimistraffen. En utredning bör tillsättas med uppdrag att lämna konkreta förslag på genomförbara höjningar av straffen för samtliga sexualbrott.

Vidare vill Moderaterna avskaffa dagens form av mängdrabatt. Mängdrabatten innebär idag att en våldtäktsman som begår tre våldtäkter bara behöver avtjäna det fulla straffet för den grövsta våldtäkten.  Moderaterna föreslår i stället att summan av straffvärdet av de tre allvarligaste brotten ska räknas ihop – därefter kan en avtrappning ske.

Moderaterna vill också införa ett förvaringsstraff för samhällsfarliga brottslingar. En liknande lagstiftning finns i bland annat Tyskland, Norge och Kanada. Ett förvaringsstraff skulle innebära att notoriska och farliga våldtäktsmän kan hållas inlåsta på obestämd tid – om det finns en risk att de återfaller i brott.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga